نویسنده = عباسی، طیّبه
تعداد مقالات: 1
1. مقصود تویی، کعبه و بُتخانه بهانه‌

دوره 15، شماره 60، تابستان 1386، صفحه 1-1

طیّبه عباسی