نویسنده = سبحانی، آیت الله
تعداد مقالات: 1
1. آثار سازنده زیارت از دیدگاه قرآن و سنّت‌

دوره 17، شماره 65، پاییز 1387، صفحه 1-1

آیت الله سبحانی