نویسنده = سبحانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی بیشتر با مکتب سلفیه‌

دوره 17، شماره 67، بهار 1388، صفحه 1-1

جعفر سبحانی