نویسنده = فتّاح، حلاء
تعداد مقالات: 1
1. کنش های وهابی و واکنش های سلفی: شیخ محمود شُکری‌ و جنبش سلفی عراق (1930- 1745)

دوره 17، شماره 68، تابستان 1388، صفحه 1-1

محمد حسین رفیعی؛ حلاء فتّاح