نویسنده = قرائی، سید علی قلی
تعداد مقالات: 2
1. حج و جهاد در قرآن و تاریخ صدر اسلام‌

دوره 18، شماره 71، بهار 1389، صفحه 1-1

سید علی قلی قرائی