نویسنده = مؤذن زاده، زینب
تعداد مقالات: 2
1. از تاتارستان تا خانه خدا (سفرنامه حج حمید الله الموشیف) (2)

دوره 20، شماره 77، پاییز 1390، صفحه 1-1

زینب مؤذن زاده؛ ابوذر ابراهیمی ترکمان


2. از تاتارستان تا خانة خدا (1) (سفرنامه حج حمید الله الموشیف)

دوره 19، شماره 76، تابستان 1390، صفحه 1-1

زینب مؤذن زاده؛ ابوذر ابراهیمی ترکمان