نویسنده = انصاری، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. آمین بعد از حمد از نگاه شیعه و اهل سنت

دوره 22، شماره 85، زمستان 1392، صفحه 1-1

محمد جواد انصاری