نویسنده = سبحانی، آیت الله شیخ جعفر
تعداد مقالات: 1
1. پدیده تکفیر از دیدگاه قرآن و حدیث

دوره 22، شماره 85، زمستان 1392، صفحه 1-1

حامد فقیهی؛ آیت الله شیخ جعفر سبحانی