نویسنده = ناظم الملک، میرزا محمد خان
تعداد مقالات: 1
1. گزارشی از مشکلات راه حج، شرکت لنج، و قرنطینه طور سینا (از سال 1914 میلادی / 1332 ق. / 1293 ش.)

دوره 24، شماره 94، زمستان 1394، صفحه 98-112

رسول جعفریان؛ میرزا محمد خان ناظم الملک