نویسنده = الدوخی، یحیی عبد الحسن
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی نو به حدیث غدیر (نقدی بر اندیشه های ابن حزم و ابن تیمیه)

دوره 24، شماره 94، زمستان 1394، صفحه 134-162

حامد فقیهی؛ یحیی عبد الحسن الدوخی