نویسنده = نکوئی سامانی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. انحرافات وهابیت در توحید صفات

دوره 26، شماره 101، پاییز 1396، صفحه 127-146

مهدی نکوئی سامانی


2. حادثه منا و قضا و قدر الهی (نقد توجیه وهابیت)

دوره 24، شماره 93، پاییز 1394، صفحه 97-116

رحمت‌الله ضیائی؛ مهدی نکوئی سامانی