نویسنده = احمدی، علی
تعداد مقالات: 4
1. کتابشناسی سفرنامه‌های حج مسلمانان هند

دوره 27، شماره 107، بهار 1398، صفحه 203-224

علی احمدی


2. توصیف و بررسی مسجد و مزار عبدالله ابن عباس در طائف

دوره 25، شماره 100، تابستان 1396، صفحه 100-121

علی احمدی