نویسنده = کریم خانی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. جغرافیای انسانی یهودِ مدینه پیش از اسلام

دوره 27، شماره 105، پاییز 1397، صفحه 89-109

علی اصغر کریم خانی؛ یحیی جهانگیری