نویسنده = موسوی، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت بین الملل اسلامی حج در اندیشه آل احمد

دوره 24، شماره 95، بهار 1395، صفحه 104-123

سید محسن موسوی؛ کیومرث رجبی