نویسنده = شریعتی سبزواری، محمد باقر
تعداد مقالات: 2
1. فن مناظره یا صنعت ششم (3)

دوره 23، شماره 91، بهار 1394، صفحه 178-187

محمد باقر شریعتی سبزواری


2. فن مناظره (صنعت ششم) (2)

دوره 23، شماره 90، زمستان 1393، صفحه 160-172

محمد باقر شریعتی سبزواری