نویسنده = چنارانی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. موقوفات صحابه

دوره 23، شماره 91، بهار 1394، صفحه 164-177

محمد علی چنارانی