نویسنده = رضا حق پناه، ابراهیم محمدزاده مزینان /
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت بررسی مصادیق ناصبی در فقه شیعه، در سفرحج

دوره 27، شماره 108، تابستان 1398، صفحه 65-91

ابراهیم محمدزاده مزینان // رضا حق پناه