دوره و شماره: دوره 24، شماره 93، مهر 1394، صفحه 1-176 

خاطرات

2. گزارش واقعة منا

صفحه 11-19

محمد حسن شجاعی فر


از نگاهی دیگر

7. حادثه منا و قضا و قدر الهی (نقد توجیه وهابیت)

صفحه 97-116

رحمت‌الله ضیائی؛ مهدی نکوئی سامانی


تاریخ و رجال

8. نگاهی به تاریخ منا و حوادث آن

صفحه 117-142

محمدسعید نجاتی


اسرار و معارف حج

9. مهاجران الی الله

صفحه 143-158

داود حسینی