نویسنده = رسول جعفریان
تعداد مقالات: 44
1. ذراع مدینه

دوره 22، 87-88، بهار 1393، صفحه 76-161

رسول جعفریان


2. ارکان الحج و مسافه الطریق (سفرنامه حج)

دوره 22، شماره 85، زمستان 1392، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ عبدالرحمان قاری سمرقندی


3. بادیه

دوره 21، شماره 84، تابستان 1392، صفحه 1-1

رسول جعفریان


4. یک گزارش و سه سند در باره حجاج ایرانی در راه جبل

دوره 21، شماره 82، زمستان 1391، صفحه 1-1

رسول جعفریان


8. سفرنامه حج مشتری طوسی‌

دوره 17، شماره 65، پاییز 1387، صفحه 1-1

رسول جعفریان


9. سفرهای حج ابن بطوطه سالهای (749- 725)

دوره 16، شماره 61، پاییز 1386، صفحه 1-1

رسول جعفریان


10. جواهر التاریخ المکّی‌

دوره 15، شماره 59، بهار 1386، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ محمد باقر بن شریف اصفهانی


11. سفرنامه منظوم مکه‌

دوره 15، شماره 58، زمستان 1385، صفحه 1-1

رسول جعفریان


12. تاریخ حج‌گزاری مسلمانان و سهم ایرانیان در آن‌

دوره 15، شماره 57، پاییز 1385، صفحه 1-1

رسول جعفریان


13. آتش افروزی متعصبانه عوام در مکه‌

دوره 14، شماره 55، بهار 1385، صفحه 1-1

رسول جعفریان


14. گزارش سفر اولیا چَلَبی به حرمین شریفین‌

دوره 13، شماره 52، تابستان 1384، صفحه 1-1

رسول جعفریان


16. سفرنامه تحفة الحرمین‌

دوره 13، شماره 49، پاییز 1383، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ مترجم رافع؛ یوسف نابی


17. حجاج و سلاطین‌

دوره 12، شماره 48، تابستان 1383، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ اسرا دوغان؛ محمّدجواد فاضل لنکرانی


18. چند نامه از کارپرداز جده و سرپرست حجاج ایرانی‌

دوره 12، شماره 48، تابستان 1383، صفحه 1-1

رسول جعفریان


19. چند گزارش از سفرهای حج‌ از دوره صفوی

دوره 11، شماره 43، بهار 1382، صفحه 1-1

رسول جعفریان


20. شیعه در وظایف مذهبی خود در حجاز آزاد است‌

دوره 10، شماره 40، تابستان 1381، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ مهدی سراج انصاری


21. مناسبات اصفهان و حجاز

دوره 10، شماره 39، بهار 1381، صفحه 1-1

رسول جعفریان


22. حج‌گزاری در دوره قاجار (4)

دوره 10، شماره 38، زمستان 1380، صفحه 1-1

رسول جعفریان


23. مسجد بنی قریظه یا مسجد فضیخ

دوره 10، شماره 38، زمستان 1380، صفحه 1-1

رسول جعفریان


24. تیر اجل در صدمات راه جبل‌

دوره 9، شماره 35، بهار 1380، صفحه 1-1

رسول جعفریان


25. پاره‌های برجای مانده کتاب فضائل علی بن أبی‌طالب علیه السلام و کتاب الولایة

دوره 9، شماره 34، زمستان 1379، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ محمّد بن جریر بن یزید طبری