نویسنده = رسول جعفریان
ذراع مدینه

دوره 22، 87-88، فروردین 1393، صفحه 76-161

رسول جعفریان


ارکان الحج و مسافه الطریق (سفرنامه حج)

دوره 22، شماره 85، دی 1392، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ عبدالرحمان قاری سمرقندی


بادیه

دوره 21، شماره 84، تیر 1392، صفحه 1-1

رسول جعفریان


سفرنامه حج مشتری طوسی‌

دوره 17، شماره 65، مهر 1387، صفحه 1-1

رسول جعفریان


سفرهای حج ابن بطوطه سالهای (749- 725)

دوره 16، شماره 61، مهر 1386، صفحه 1-1

رسول جعفریان


جواهر التاریخ المکّی‌

دوره 15، شماره 59، فروردین 1386، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ محمد باقر بن شریف اصفهانی


سفرنامه منظوم مکه‌

دوره 15، شماره 58، دی 1385، صفحه 1-1

رسول جعفریان


آتش افروزی متعصبانه عوام در مکه‌

دوره 14، شماره 55، فروردین 1385، صفحه 1-1

رسول جعفریان


گزارش سفر اولیا چَلَبی به حرمین شریفین‌

دوره 13، شماره 52، تیر 1384، صفحه 1-1

رسول جعفریان


سفرنامه تحفة الحرمین‌

دوره 13، شماره 49، مهر 1383، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ مترجم رافع؛ یوسف نابی


حجاج و سلاطین‌

دوره 12، شماره 48، تیر 1383، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ اسرا دوغان؛ محمّدجواد فاضل لنکرانی


چند گزارش از سفرهای حج‌ از دوره صفوی

دوره 11، شماره 43، فروردین 1382، صفحه 1-1

رسول جعفریان


شیعه در وظایف مذهبی خود در حجاز آزاد است‌

دوره 10، شماره 40، تیر 1381، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ مهدی سراج انصاری


مناسبات اصفهان و حجاز

دوره 10، شماره 39، فروردین 1381، صفحه 1-1

رسول جعفریان


حج‌گزاری در دوره قاجار (4)

دوره 10، شماره 38، دی 1380، صفحه 1-1

رسول جعفریان


مسجد بنی قریظه یا مسجد فضیخ

دوره 10، شماره 38، دی 1380، صفحه 1-1

رسول جعفریان


تیر اجل در صدمات راه جبل‌

دوره 9، شماره 35، فروردین 1380، صفحه 1-1

رسول جعفریان


پاره‌های برجای مانده کتاب فضائل علی بن أبی‌طالب علیه السلام و کتاب الولایة

دوره 9، شماره 34، دی 1379، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ محمّد بن جریر بن یزید طبری