نویسنده = حسین واثقی
تعداد مقالات: 8
1. اسنادی از حج گزاری ایرانیان در سال 1324 ق.

دوره 22، شماره 86، زمستان 1392، صفحه 32-53

حسین واثقی


2. چهار هدیه

دوره 21، شماره 83، بهار 1392، صفحه 1-1

حسین واثقی


3. آشنایی با سلسله ذخائر الحرمین الشریفین

دوره 21، شماره 82، زمستان 1391، صفحه 1-1

حسین واثقی


4. وضعیّت اماکن تاریخی مکّه و مدینه در 240 سال پیش

دوره 21، شماره 81، پاییز 1391، صفحه 1-1

حسین واثقی؛ ملاّ مهدی نراقی


5. سفرنامه حاج حسین ملک

دوره 20، شماره 78، زمستان 1390، صفحه 1-1

حسین واثقی


6. تاریخ بنای کعبه‌

دوره 18، شماره 71، بهار 1389، صفحه 1-1

حسین واثقی؛ مبارک علی هندی