نویسنده = یعقوب جعفری
تاریخچه پوشش کعبه‌

دوره 3، شماره 12، تیر 1374، صفحه 1-1

یعقوب جعفری


مشروعیت سفر برای زیارت قبور

دوره 3، شماره 10، دی 1373، صفحه 1-1

یعقوب جعفری


فتنه قرامطه در مکّه‌

دوره 2، شماره 5، مهر 1372، صفحه 71-88

یعقوب جعفری


بحثی درباره «نسئ» و رابطه آن با حجّ‌

دوره 1، شماره 3، فروردین 1372، صفحه 117-127

یعقوب جعفری


نام‌های شهر مکّه‌

دوره 1، شماره 2، دی 1371، صفحه 205-219

یعقوب جعفری


مزار بقیع

دوره 1، شماره 1، مهر 1371، صفحه 137-153

یعقوب جعفری