نویسنده = حسینی، سید جواد
تعداد مقالات: 4
1. ماه رمضان و آرزوی زیارت خانه خدا

دوره 14، شماره 54، زمستان 1384، صفحه 1-1

سید جواد حسینی


2. خاطرات سرپرست حجّاج در سفر حج سال 1327 خورشیدی‌

دوره 13، شماره 51، بهار 1384، صفحه 1-1

سید جواد حسینی


3. سفرنامه فرامرزی‌

دوره 13، شماره 49، پاییز 1383، صفحه 1-1

سید جواد حسینی


4. «شرح فرازهایی از دعای عرفه»

دوره 11، شماره 42، زمستان 1381، صفحه 1-1

سید جواد حسینی