نویسنده = علی ورسه ای
شیوه نامه و فهرست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

علی ورسه ای


بررسی تاریخی شست و شوی کعبه (با تأکید بر عطرآگینی آن با گلاب قمصر کاشان)

دوره 28، شماره 112، شهریور 1399، صفحه 105-133

سید محمود سامانی؛ علی ورسه ای


حج در کلام امام

دوره 7، شماره 28، شهریور 1378، صفحه 5-6

علی ورسه ای


حج در کلام رهبر

دوره 7، شماره 28، شهریور 1378، صفحه 7-8

علی ورسه ای