نویسنده = احمد خامه‌یار
تاریخچه اجمالی گنبد ائمه بقیع (علیهم السلام)

دوره 28، شماره 111، خرداد 1399، صفحه 117-130

احمد خامه‌یار


عرفات و بناهای آن در گذر تاریخ

دوره 26، شماره 104، مرداد 1397، صفحه 111-134

احمد خامه‌یار


اماکن منسوب به امام علی(ع) در حجاز

دوره 25، شماره 100، شهریور 1396، صفحه 81-99

احمد خامه‌یار


طومارِ گواهینامه حج از سده نهم هجری در موزه بریتانیا

دوره 23، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 68-80

احمد خامه‌یار