نویسنده = سید محمود سامانی
بررسی تاریخی شست و شوی کعبه (با تأکید بر عطرآگینی آن با گلاب قمصر کاشان)

دوره 28، شماره 112، شهریور 1399، صفحه 105-133

سید محمود سامانی؛ علی ورسه ای


صاحب‌منصبان و اندیشوران ایرانی‌تبار مدفون در بقیع

دوره 28، شماره 111، خرداد 1399، صفحه 149-166

سید محمود سامانی


تبیینی از تعطیلی حج از صفویه تا انقلاب اسلامی ایران

دوره 26، شماره 103، اردیبهشت 1397، صفحه 117-133

سید محمود سامانی


بررسی تاریخی روابط ایران و عربستان در موضوع حج

دوره 23، شماره 92، تیر 1394، صفحه 160-187

سید محمود سامانی