کلیدواژه‌ها = شفاعت
زیارت در دائرة المعارف اسلام(3) / (گروهـی از مستشرقان)

دوره 26، شماره 103، اردیبهشت 1397، صفحه 135-162

هادی ولی پور


زیارت در دائرة‌المعارف اسلام

دوره 26، شماره 102، بهمن 1396، صفحه 137-150

هادی ولی پور


زیارت در دائرة المعارف اسلام

دوره 25، شماره 100، شهریور 1396، صفحه 122-140

Scott S Reese؛ هادی ولی پور