کلیدواژه‌ها = وهابیت
انحرافات وهابیت در توحید صفات

دوره 26، شماره 101، آبان 1396، صفحه 127-146

مهدی نکوئی سامانی


حادثه منا و قضا و قدر الهی (نقد توجیه وهابیت)

دوره 24، شماره 93، مهر 1394، صفحه 97-116

رحمت‌الله ضیائی؛ مهدی نکوئی سامانی