مبانی و اصول گفت‌وگو از منظر اسلام

نوع مقاله: گفت و گو

نویسنده

طلبه حوزه علمیه قم

چکیده

گفت‌وگو و تبادل نظر، در استراتژی تقریب مذاهب و ادیان مختلف، جایگاهی قابل توجه و تأثیرگذار دارد. بهره‌گیری از ابزار گفت‌وگو در این عصر، به­ویژه در ایام حج و زیارت که میلیون‌ها نفر از ملیت‌های مختلف در یکجا جمع شده‌اند، می‌تواند فضایی مناسب را برای آگاهی‌بخشی و رساندن پیام‌ها به یکدیگر فراهم سازد و مجالی برای شناسایی و فهم افکار و عقاید طرف مقابل و پیگیری راهکارهای تعامل فکری و تبادل آرا و اندیشه‌ها قلمداد گردد. بدون شک، گفت وگوی علمی و احتجاج و مناظره‌هایی که بر اساس منطق
و اخلاق استوار گردد، می­تواند بهترین راهکار برای دستیابی به واقعیت و کشف حقیقت باشد. در این میان، آموزه‌های دینی به فراوانی، اصول و آداب گفت‌وگو و چند و چون آن را با هدف برقراری ارتباط گفتاری مؤثر به شیوه‌های گوناگون بیان کرده است که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره می‌شود و مشخصاتی بیان می‌گردد:
مهم‌ترین مبانی و اصولی که اسلام برای تعامل و گفت ‌وگو ترسیم کرده، عبارت است از:
 اصل عدالت، اصل کرامت انسانی، اصل آزادی فکر و عقیده، اصل نفی تعصب
و نژادپرستی و... .

کلیدواژه‌ها