مجله علمی ـ ترویجی «میقات حج» که فعالیتش از سال ۱۳۷۱ آغاز گردیده و به صاحب امتیازی نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر می‌­ شود، در راستاى اهداف خود مبنى بر اشاعه و ترویج فرهنگ حج، از پژوهندگان و عالمان اهل قلم، به ویژه همکاران روحانی، معین‌ها و معینه‌های کاروان های حج، دعوت به عمل مى­ آورد نتیجه مطالعات و پژوهش­ هاى خود در موضوعات: «اسرار و معارف حج»، «فقه حج»، «تاریخ و رجال»، «اماکن و آثار»، «حج در آینه ادب فارسی»، «نقد و معرفی کتاب های پیرامون حج»، «سفرنامه­‌های تراثی» و... از طریق همین سامانه ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و تأیید از سوی هیئت تحریریه، در فصلنامه یاد شده انتشار یابد.

شماره جاری: دوره 27، شماره 108، تابستان 1398، صفحه 1-6 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین مجله

صفحه 1-6


4. اهمیت بررسی مصادیق ناصبی در فقه شیعه، در سفرحج

صفحه 65-91

ابراهیم محمدزاده مزینان // رضا حق پناه


تاریخ و رجال

7. واکاوی نقش سلجوقیان در تحولات سیاسی حج

صفحه 147-167

مجتبی ذهابی // اکرم کرمعلی