مجله علمی ـ ترویجی «میقات حج» که فعالیتش از سال ۱۳۷۱ آغاز گردیده و به صاحب امتیازی نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر می‌­ شود، در راستاى اهداف خود مبنى بر اشاعه و ترویج فرهنگ حج، از پژوهندگان و عالمان اهل قلم، به ویژه همکاران روحانی، معین‌ها و معینه‌های کاروان های حج، دعوت به عمل مى­ آورد نتیجه مطالعات و پژوهش­ هاى خود در موضوعات: «اسرار و معارف حج»، «فقه حج»، «تاریخ و رجال»، «اماکن و آثار»، «حج در آینه ادب فارسی»، «نقد و معرفی کتاب های پیرامون حج»، «سفرنامه­‌های تراثی» و... از طریق همین سامانه ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و تأیید از سوی هیئت تحریریه، در فصلنامه یاد شده انتشار یابد.

شماره جاری: دوره 28، شماره 112، تابستان 1399، صفحه 1-194 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست و شیوه نامه

صفحه 1-5

علی ورسه ای


اماکن و آثار

6. واکنش ها به تخریب بقاع بقیع

صفحه 81-104

سیدعلی قاضی عسکر


چکیده

10. چکیده های عربی

صفحه 175-183

علی ورسه ای


نشریات مرتبط