مجله علمی ـ ترویجی «میقات حج» که فعالیتش از سال ۱۳۷۱ آغاز گردیده و به صاحب امتیازی نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر می‌­ شود، در راستاى اهداف خود مبنى بر اشاعه و ترویج فرهنگ حج، از پژوهندگان و عالمان اهل قلم، به ویژه همکاران روحانی، معین‌ها و معینه‌های کاروان های حج، دعوت به عمل مى­ آورد نتیجه مطالعات و پژوهش­ هاى خود در موضوعات: «اسرار و معارف حج»، «فقه حج»، «تاریخ و رجال»، «اماکن و آثار»، «حج در آینه ادب فارسی»، «نقد و معرفی کتاب های پیرامون حج»، «سفرنامه­‌های تراثی» و... از طریق همین سامانه ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و تأیید از سوی هیئت تحریریه، در فصلنامه یاد شده انتشار یابد.

شماره جاری: دوره 29، شماره 116، شهریور 1400، صفحه 1-182 

اسرار و معارف حج

ابعاد و آثار تربیتی زیارت مأثور أهل بیت(علیهم السلام)

صفحه 53-71

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محمد امامی؛ محسن کبیری راد


فقه حج

واکاوی حکم احرام زنان معذور با نذر پیش از میقات

صفحه 73-91

محبوبه پدیدار؛ مائده السادات تدین


اماکن و آثار

پیشینه آب زمزم در روایات تاریخی ــ اسلامی

صفحه 113-146

سید محمد تقی مرتضوی زاده


نشریات مرتبط