درباره نشریه

 

میقات حج؛ فصلنامه علمی ـ ترویجی

 -------------------------------------------------------

                    پژوهشکده حج و زیارت

 صاحب امتیاز :       حوزة نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

 مدیر مسئول:         سیدعلی قاضی­عسکر

        سردبیـر :         سیدمهدی علیزادة موسوی

مدیر اجرایی:         علی ورسه­ای

--------------------------------------------------------

هیأت تحریریه (به ترتیب الف ـ با):

جعفریان، رسول                              استاد دانشگاه تهران

عابدی، احمد                                    استاد دانشگاه قم

علیزاده موسوی ، سید مهدی         عضو هیئت علمی پژوهشکده حج و زیارت

محدثی، جواد                                   استاد حوزة علمیه قم

مختاری، رضا                                    استاد حوزة علمیه قم

معراجی، محمد مهدی                     محقق و پژوهشگر

ورعی، سید جواد                            دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

هدایت‌پناه، محمدرضا                      دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

--------------------------------------------------------

ویراستار :                                                   مهدی قافله­باشی        

ترجمة چکیده‌ها(عربی و انگلیسی) :      واحد ترجمة پژوهشکدة حج و زیارت          

چینش صفحات pdf                                 سید علی علوی                              

--------------------------------------------------------

نشانی اینترنتی:           Miqat.hajj.ir

نشانی:  قم، خیابان 75 متری عمار یاسر، 30 متری شهید قدوسی(ره)،

حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت (پژوهشکده حج و زیارت)

شماره تماس:  37186507 ـ 025              *  نمابر:  37769994 ـ 025

یادآوری:  مسئولیتآرا و نظریات به عهدة نویسندگان است.

                  مقالات رسیده،  بازگردانده نخواهد شد

--------------------------------------------------------

لیتوگرافی و چاپ :  مشعر / بهـا :   250000ریال

25381741 Issn