استفتائات حج

نوع مقاله : فقه حج

نویسنده

رییس موزه دین و دانش

چکیده

ندارد

کلیدواژه‌ها


استفتاءات

محمدحسین فلاح زاده

* سؤال1 : شخصی از روی جهل به مسأله در فرودگاه جدّه برای عمره مفرده محرم می شود وپس از انجام طواف و نماز و سعی متوجه می شود که می بایست به یکی از مواقیت برود ، تکلیف او در این صورت چیست ؟

* آیة الله خامنه ای : بسمه تعالی ، فعلا تکلیفی ندارد ، بلی اگر از طرف کسی نایب بوده و یا به سبب نذر عمره واجب شده باشد کفایت نمی کند .

* آیة الله سیستانی : عمره او باطل است و اگر نمی تواند به میقات برود می تواند از أدنی الحِلّ ؛ مانند مسجد تنعیم ، دوباره مُحرم شود و اعمال را انجام دهد .


64


* آیة الله فاضل لنکرانی : در فرض سؤال ، عمره باطل است و تکلیف خاصّی ندارد و چنانچه عمره به جهتی بر او واجب بوده است یا بخواهد یک عمره مستحبی انجام دهد باید به یکی از مواقیت برگردد ولو به ادنی الحل و محرم شود و اعمال را انجام دهد .

* آیة الله لطف الله صافی : بسم الله الرحمن الرحیم ، در فرض سؤال ، احتیاطاً بقیّه اعمال عمره را اتمام کند و چنانچه عمره مفرده به نذر و غیره واجب بوده اکتفا به آن نکند و از ادنی الحلّ محرم شود و عمره واجبه خود را انجام دهد . والله العالم .

* آیة الله مکارم : بسمه تعالی ، احرام عمره مفرده منحصر به مواقیت معروف نیست . اگر این شخص توجه می داشت و نیت احرام را در حدیبیّه که نقطه ای است میان جده و مکه یا محاذات آن تجدید می کرد ، عمره اش صحیح بود و همچنین اگر در جده نذر احرام کرده بود عمره او بی اشکال بود ولی حالا که هیچ یک از این دو کار را انجام نداده احرامش باطل است و باید به تنعیم که ادنی الحلّ محسوب می شود و امروز در کنار شهر مکه قرار گرفته ، برود و از آنجا محرم شود و عمره را تجدید کند . 9/5/76


65


* آیة الله شیخ جواد تبریزی : بسمه تعالی ، احتیاطاً به یکی از مواقیت ولو به جحفه برود و برای عمره مفرده احرام ببندد و اعمال عمره مفرده را انجام دهد . والله العالم .

* آیة الله نوری همدانی : بسمه تعالی ، با تقدیم سلام ، اگر بعد از اعمال متوجّه شود عمره او صحیح است .

* آیة الله صانعی : چون احرام از میقات نبوده محرم نشده ، لکن اگر بعد از تقصیر و تمامیت عمره مفرده متوجه شده ، عمره اش محکوم به صحت است و اگر قبل از آن باشد برای تحقق عمره ، اگر بخواهد آن را انجام بدهد از باب وجوب یا ندب ، میقات بودن أدنی الحل برایش خالی از قوّت نمی باشد ، هر چند احتیاط مستحب برگشتن به میقاتی است که لازم بوده از آن محرم شود . 13/5/76

* سؤال2 : پوشیدن دمپایی دوخته برای مرد محرم چه حکمی دارد ؟

* آیة الله لطف الله صافی : اشکال ندارد ، والله العالم .


66


* آیة الله سیستانی : اشکال ندارد .

* آیة الله خامنه ای : بسمه تعالی ، پوشیدن لباس مخیط بر محرم جایز نیست و اگر لباس صدق نکند اشکال ندارد .

* آیة الله مکارم : بسمه تعالی ، اشکالی ندارد به شرطی که روی پای او را نگیرد ولی بهتر است مردان در حال احرام چنین کفشی نپوشند .

* فاضل لنکرانی : جایز نیست .

* آیة الله صانعی : حرمتش خالی از وجه نیست هر چند بسیار کم باشد .

* آیة الله شیخ جواد تبریزی : بسمه تعالی ، در صورتی که مقداری روی پا باز باشد مانعی ندارد . والله العالم .


67


* آیة الله نوری همدانی : بسمه تعالی ، با سلام ، اشکال دارد .

* سؤال3 : به مچ بستن ساعتی که بند آن دوخته است چه حکمی دارد ؟

* آیة الله فاضل لنکرانی : احوط اجتناب از مطلق مخیط است حتّی بند ساعت .

* آیة الله خامنه ای : بسمه تعالی ، چنانچه گذشت ، پوشیدن چیزی که بر آن لباس صدق نکند ، هر چند مخیط باشد اشکالی ندارد .

* آیة الله مکارم : بسمه تعالی ، اشکالی ندارد .

* آیة الله سیستانی : اشکال ندارد .

* آیة الله صانعی : همانطرز که در پاسخ دو مرقوم شد ، حرمتش خالی از وجه نیست .


68


* آیة الله لطف الله صافی : بنابر احتیاط واجب از بستن آن در حال احرام خودداری کند . والله العالم .

* آیة الله نوری همدانی : بسمه تعالی ، با سلام ، اشکال دارد .

* آیة الله شیخ جواد تبریزی : بسمه تعالی ، مانعی ندارد . والله العالم .

ندارد