مجله علمی ـ ترویجی «میقات حج» که فعالیتش از سال ۱۳۷۱ آغاز گردیده و به صاحب امتیازی نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر می‌­ شود، در راستاى اهداف خود مبنى بر اشاعه و ترویج فرهنگ حج، از پژوهندگان و عالمان اهل قلم، به ویژه همکاران روحانی، معین‌ها و معینه‌های کاروان های حج، دعوت به عمل مى­ آورد نتیجه مطالعات و پژوهش­ هاى خود در موضوعات: «اسرار و معارف حج»، «فقه حج»، «تاریخ و رجال»، «اماکن و آثار»، «حج در آینه ادب فارسی»، «نقد و معرفی کتاب های پیرامون حج»، «سفرنامه­‌های تراثی» و... از طریق همین سامانه ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و تأیید از سوی هیئت تحریریه، در فصلنامه یاد شده انتشار یابد.

شماره جاری: دوره 29، شماره 113، پاییز 1399، صفحه 1-246 

اسرار و معارف حج

2. رابطه ذکر تسبیحات اربعه با طواف

صفحه 7-24

خدیجه حسین زاده؛ اسماعیل شریفی نیا نجف آبادی؛ سید احمد موسوی باردئی


تاریخ و رجال

5. مشاهیر علوی مدفون در بقیع

صفحه 79-114

محمد مهدی فقیه بحرالعلوم


از نگاهی دیگر

7. حج مطلوب از منظر امام خمینی(ره)

صفحه 141-164

ابراهیم محمدزاده مزینان؛ جواد غلامی


نقد و معرفی کتاب

8. معرفی، توصیف و بررسی کتاب [Records of the Hajj] (تاریخ مستند سفر حج)

صفحه 165-195

علی احمدی؛ فریده امیرفرهنگی


تاریخ و رجال

9. قبیله خزاعه و نقش سیاسی ـ اجتماعی آن در آغاز گسترش اسلام

صفحه 197-225

زهرا حسین هاشمی؛ اصغر منتظر القائم؛ فرشته بوسعیدی


نشریات مرتبط