مجله علمی ـ ترویجی «میقات حج» که فعالیتش از سال ۱۳۷۱ آغاز گردیده و به صاحب امتیازی نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر می‌­ شود، در راستاى اهداف خود مبنى بر اشاعه و ترویج فرهنگ حج، از پژوهندگان و عالمان اهل قلم، به ویژه همکاران روحانی، معین‌ها و معینه‌های کاروان های حج، دعوت به عمل مى­ آورد نتیجه مطالعات و پژوهش­ هاى خود در موضوعات: «اسرار و معارف حج»، «فقه حج»، «تاریخ و رجال»، «اماکن و آثار»، «حج در آینه ادب فارسی»، «نقد و معرفی کتاب های پیرامون حج»، «سفرنامه­‌های تراثی» و... از طریق همین سامانه ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و تأیید از سوی هیئت تحریریه، در فصلنامه یاد شده انتشار یابد.

شماره جاری: دوره 30، شماره 117، آبان 1400، صفحه 1-184 

-

صفحه 1-6

علی ورسه ای


فقه حج

تطبیقات قاعدة المیسور در وصیت به حج

صفحه 33-54

محمود گل آقایی؛ احمد صابری مجد؛ محسن شیرخانی


تاریخ و رجال

نگاهی تحلیلی به جزئیات فتح مکه

صفحه 99-120

محمدسعید نجاتی


از نگاهی دیگر

نقد نظریه موصلی در کفر منکران امامت

صفحه 147-165

مریم بهرامی فروتن


نشریات مرتبط