نشریه میقات حج به پله یکصد و دهم (110) رسید

نشریه میقات حج به پله یکصد و دهم (110) رسید

شماره 102 مجله علمی ترویجی «میقات حج»  در حوزه های فقه حج، تاریخ و رجال، اماکن و خاطرات حج منتشر شد.
نشریه میقات حج تنها نشریه تخصصی حوزه حج و زیارت است که به صاحب امتیازی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و مدیر مسئولی حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر منتشر می شود. شماره نود و پنجم  این نشریه  دارای هفت مقاله در حوزه های مرتبط با فقه حج، آثار اسلامی و خاطرات حج است.