اهداف و چشم انداز

مجله علمی ـ ترویجی «میقات حج»  که فعالیت خود را از سال 1371 آغاز کرده و به صاحب امتیازی نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر می­ شود، در راستاى اهداف خود مبنى بر اشاعه و ترویج فرهنگ حج، از پژوهندگان و عالمان اهل قلم، به ویژه همکاران روحانی، معین ها و معینه های کاروانهای حج، دعوت به عمل مى­ آورد نتیجه مطالعات و پژوهش­هاى خود در موضوعات: «اسرار و معارف حج»، «فقه حج»، «تاریخ و رجال»، «اماکن و آثار»، «حج در آینه ادب فارسی»، «نقد و معرفی کتابهای پیرامون حج»، «سفرنامه­ های تراثی» و...  از طریق همین سامانه ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و تأیید از سوی هیئت  تحریریه، در فصلنامه یاد شده انتشار یابد.

(25381741 Issn )