گزارش ثبت نام حج عمره در سال 1374

نوع مقاله : اخبار و گزارشها

موضوعات


اشاره:
براساس قرارداد منعقده بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان حج و زیارت، مقرر شده بود از تاریخ 15/ 7/ 74 تا 5/ 8/ 74، ثبت نام متقاضیان حج عمره توسط واحدهای پستی صورت پذیرد که انجام این مهم در مدت زمان فوق‌الذکر، در سراسر کشور از طریق شبکه توانمند پستی محقق گردید. از آنجا که شناخت مشخصات فردی و اجتماعی متقاضیان، اهرم مناسبی برای برنامه‌ریزیهای آتی (اعم از ثبت نام و ارائه سرویسهای مناسب به متقاضیان، از طرف سازمان حج و زیارت) می‌باشد، لذا شبکه پستی برای دستیابی به چنین امری، در خلال ثبت نام افراد، با تدوین، توزیع و تکمیل پرسشنامه‌هایی، اطلاعات لازم را در خصوص «جنس»، «سن»، «تحصیلات» و «شغل» متقاضیان جمع‌آوری نمود که نتایج آن، طی گزارشی ارائه می‌گردد: 
ص: 127
یافته های آماری:
1) تعداد ثبت‌نام شدگان بر حسب جنس
از مجموع 157502 نفر افراد ثبت نام شده، 66906 نفر (47 درصد) مرد و 90596 نفر (53 درصد) زن بوده‌اند، بطوری که ملاحظه می‌شود، تعداد زنان ثبت نام شده بیشتر از مردان و تنها در 3 استان آذربایجان غربی، اردبیل و سیستان و بلوچستان، تعداد مردان بیشتر از زنان ثبت نام شده بوده‌اند.
بر حسب مجموع افراد ثبت نام شده؛ به ترتیب: استان تهران با 62719 نفر و استان اصفهان با 26518 نفر بیشترین تعداد و استان کهکیلویه و بویر احمد با 59 نفر و استان ایلام با 85 نفر کمترین تعداد ثبت نام را داشته‌اند.
بر حسب مجموع مردان ثبت نام شده؛ به ترتیب: استان تهران با 25714 نفر و استان اصفهان با 11307 نفر بیشترین تعداد و استان کهکیلویه و بویر احمد با 26 نفر و استان ایلام با 37 نفر کمترین تعداد ثبت نام را داشته‌اند.
بر حسب مجموع زنان ثبت نام شده؛ به ترتیب: استان تهران با 37005 نفر و استان اصفهان با 15148 نفر بیشترین تعداد و استان کهکیلویه و بویر احمد با 33 نفر و استان ایلام با 48 نفر کمترین تعداد ثبت نام را داشته‌اند.
2) تعداد ثبت‌نام شدگان بر حسب سن:
از مجموع 157502 نفر افراد ثبت نام شده،
25/ 1 درصد (1955 نفر) در مقطع سنی تا 10 سال،
5/ 2 درصد (3932 نفر) در مقطع سنی 11 تا 20 سال،
5/ 6 درصد (10299 نفر) در مقطع سنی 21 تا 30 سال،
3/ 20 درصد (31906 نفر) در مقطع سنی 31 تا 40 سال،
6/ 23 درصد (37244 نفر) در مقطع سنی 41 تا 50 سال،
6/ 20 درصد (32430 نفر) در مقطع سنی 51 تا 60 سال،
1/ 18 درصد (28443 نفر) در مقطع سنی 61 تا 70 سال، 
ص: 128
و 5 درصد (7934 نفر) در مقطع سنی بالاتر از 70 سال بوده‌اند.
در ضمن، مقاطع سنیِ 3379 نفر (15/ 2 درصد) نیز، اظهار نشده است.
چنانکه متقاضیان را به 5 گروه کودکان (تا 10 سال)، نوجوانان (20- 11 سال)، جوانان (30- 21 سال، میانسالان (50- 31 سال) و پیران (بالاتر از 51 سال) طبقه‌بندی کنیم، از مجموع 157502 نفر افراد ثبت‌نام شده، 25/ 1 درصد (1955 نفر) کودکان، 5/ 2 درصد (3932 نفر) نوجوانان، 5/ 6 درصد (10299 نفر) جوانان، 9/ 43 درصد (69130 نفر) میانسالان، 7/ 43 درصد (68807 نفر) پیران و گفتنی است که 15/ 2 درصد (3379 نفر) نیز اظهار نشده‌اند.
3) تعداد ثبت نام شدگان بر حسب تحصیلات:
از مجموع 157502 نفر افراد ثبت نام شده؛
2/ 21 درصد (33453 نفر) بی‌سواد،
8/ 28 درصد (45434 نفر) دارای تحصیلات دوره ابتدایی،
5/ 13 درصد (21141 نفر) دارای تحصیلات دوره راهنمایی،
3 درصد (4725 نفر) دارای تحصیلات دوره دبیرستان،
8/ 21 درصد (34410 نفر) دارای مدرک تحصیلی دیپلم،
5/ 2 درصد (3901 نفر) دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،
5/ 5 درصد (8595 نفر) دارای مدرک تحصیلی لیسانس،
8/ 0 درصد (1158 نفر) دارای مدارک تحصیلی حوزوی بوده‌اند.
در ضمن میزان تحصیلات 3388 نفر (2/ 2 درصد) نیز اظهار نشده است.
از مجموع 157502 نفر افراد ثبت نام شده، 2/ 21 درصد (33453 نفر) بی‌سواد، 6/ 76 درصد (120661 نفر) باسواد 3/ 45 درصد (71300 نفر) زیر دیپلم، 8/ 21 درصد (34410 نفر) دیپلم، 50/ 9 درصد (14951 نفر) دارای تحصیلات دانشگاهی و 2/ 2 درصد (3388 نفر) اظهار نشده‌اند. 
ص: 129
4) تعداد ثبت نام شدگان بر حسب مشاغل:
از تعداد کل 157502 نفر افراد ثبت نام شده؛
82/ 9 درصد (15476 نفر) کارکنان بخش دولتی،
33/ 0 درصد (509 نفر) کارکنان بخش خصوصی،
17/ 4 درصد (6572 نفر) کشاورز،
61/ 0 درصد (966 نفر) کارگر،
4/ 0 درصد (6014 نفر) روحانی و مدرس حوزه،
23 درصد (36269 نفر) کارکنان مستقل یا کارفرمایان بخش خصوصی،
6/ 49 درصد (78082 نفر) خانه‌دار،
75/ 0 درصد (1191 نفر) کارکنان بخش خدمات پزشکی اعم از خصوصی و دولتی،
94/ 2 درصد (4634 نفر) بازنشسته،
84/ 2 درصد (4482 نفر) محصل،
و 94/ 4 درصد (7782 نفر) از سایر مشاغل بوده‌اند.
در ضمن، مشاغل 935 نفر (6/ 0 درصد) نیز اظهار نشده است.
از بین مشاغل، به ترتیب خانه‌داران با تعداد 78072 نفر (6/ 49 درصد کلّ متقاضیان) و کارکنان مستقل یا کارفرمایان بخش خصوصی با تعداد 36269 نفر (23 درصد کل متقاضیان) بیشترین و کارمندان بخش خصوصی با 509 نفر (33/ 0 درصد کل متقاضیان) و روحانیون و مدرسان حوزه با 614 نفر (40/ 0 درصد کل متقاضیان) کمترین سهم را از مجموع افراد ثبت نام شده، دارا بوده‌اند.