مسجد بنی قریظه یا مسجد فضیخ

نوع مقاله : اماکن و آثار

نویسنده

موضوعات


مقدمه
از اماکن متبرکه شهر مدینه، که در طول تاریخ همواره مورد توجه و اعتنای زائران بوده، مسجد فضیخ است که در مردادماه سال 1380 تخریب شد. (به قصد بازسازی یا ... تاکنون روشن نیست). این مسجد در شرق منطقه قُبا و در نزدیکی شارع باب‌العوالی قرار داشته است. زمانی که خیابان باب العوالی یا شارع علی بن ابی‌طالب از حرم به سمت جنوب طی می‌شود، سر یک دو راهی، وقتی داخل خیابان امیر عبدالمجید (شارع حزام پیشین) می‌شوی، پس از طی یک و نیم کیلومتر راه، در سمت راست این خیابان، یک خیابان است که مسجد در داخل آن است. از سر خیابان تا مسجد، حدود سیصد متر است. در انتهای فرعی پیشگفته، مسجد فضیخ- در اصل مسجد بنوقریظه- بوده که اکنون خراب شده است. تجدید بنای مسجد متعلق به دوره عثمانی بود که تعمیراتی در آن صورت گرفته و کاملا قابل استفاده بود.
در باره مسجد فضیخ دو پرسش مطرح است: نخست آن که در مدینه منوره و درست در همین منطقه، طایفه یهودی بنوقریظه زندگی می‌کرده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان محاصره آنان، در محلی نماز می‌خواند که بعد از آن


1- این مقاله با استفاده کامل از مطالبی که محمد الیاس عبدالغنی درکتاب «المساجد الأثریه» آورده، نوشته شده و افزون بر ارائه استدلال‌های وی، مطالبی مطابق روایات تاریخی که در منابع شیعه آمده، بر آن افزوده شده است.

ص: 108
حضرت، در آن محل مسجدی به نام مسجد بنوقریظه ساخته شد. این مسجد تا قرون اخیر سرپا بود و زائران برای خواندن نماز تحیّت بدانجا می‌رفتند.
اکنون محل این مسجد مشخص نیست. شنقیطی محل آن را در بنای امر به معروف و نهی از منکر واقع در حره شرقی دانسته است. (1) بر این اساس، نخستین پرسش این است که:
چه نسبتی میان مسجد فضیخ و مسجد بنوقریظه وجود دارد؟ به طور اجمال باید گفت، بر خلاف آنچه که امروزه شهرت دارد و تا پیش از تخریب تابلویی با عنوان «مسجد فضیخ» بر این مسجد نصب شده بود، نظریه دیگری بر آن است که این مسجد در اصل مسجد بنوقریظه است که در گذر زمان به خطا مسجد فضیخ دانسته شده است.
اما پرسش دوم آن است که:
میان «مسجد فضیخ» و «مسجد شمس» یا «رد شمس» چه نسبتی است؟ آیا مسجد فضیخ همان مسجد رد شمس است یا این که اینها دو مسجد هستند؟
در اینجا نیز به اجمال باید گفت: در حقیقت، مسجد فضیخ همان مسجد رد شمس یا مسجد شمس است.
مسجدِ فضیخِ فعلی، همان مسجد بنوقریظه است
محمد الیاس عبد الغنی در باره ارتباط میان مسجد فضیخ و مسجد بنوقریظه، تحقیقی انجام داده است که استدلال‌های وی را نقل کرده و مرور می‌کنیم. وی بر این باور است که مسجدی که امروزه فضیخ نامیده می‌شود، در اصل همان مسجد بنوقریظه است.
عبدالغنی می‌گوید: سید غالی محمد الشنقیطی می‌گوید: مسجد بنوقریظه از میان رفته و محل فعلی در بنای حِسبه در حره شرقی قرار گرفته است. این نظریه نادرست است؛ چرا که مورّخان اتفاق نظر دارند که مسجد بنوقریظه در میان مسجد بنونضیر (2) و مشربه ام‌ابراهیم بوده و مشربه در شمال مسجد بنوقریظه قرار داشته است. بنابراین، با مشخص بودن موقعیت مشربه امّ‌ابراهیم روشن است که مسجد بنوقریظه در جنوب آن قرار داشته است؛ این در حالی است که بنای حِسْبه در جنوب مشربه نیست تا محل فعلی مسجد بنوقریظه باشد. (3) به هر روی، در این اواخر میان مورّخان معاصرِ شهرِ مدینه، خطایی رواج یافته و آن این‌که نام مسجد فضیخ را بر


1- الدر الثمین، ص 148. به نظر می‌رسد که شنقیطی مسجد بنوظفر را که به لحاظ تاریخی دقیقا در جای مرکز حسبه بوده، با مسجد بنوقریظه خلط کرده است.
2- نام دیگر مسجد شمس.
3- المساجد الاثریه، ص 178

ص: 109
مسجد بنوقریظه اطلاق می‌کنند. (1) تابلویی هم با عنوان «مسجد الفضیخ» بر این مسجد قرار گرفته که روشن نیست پیش از اظهار نظر مورخان معاصر نصب شده و آنان را به خطا انداخته یا آن که تابلوی مذکور ناشی از اظهار نظر این قبیل مورّخان بوده است.
عبدالغنی ضمن اشاره به خطایی که درباره مسجد بنو قریظه پیش آمده و تابلوی مسجد فضیخ بر آن نصب شده- طبعاً پیش از تخریب- به بیان عباراتی از آثار کهن که به تعیین محل مسجد فضیخ و مسجد بنوقریظه مربوط می‌شود، پرداخته است:
* نخستین نکته آن است که نویسندگان قدیمی، همگی بر این اعتقادند که مسجد فضیخ در شرق مسجد قبا بوده و مسجد بنوقریظه در شرق مسجد فضیخ با فاصله طولانی قرار دارد.
بنابر این، مسجد شماره (1) در شرق مسجد قبا همان مسجد فضیخ واقعی و مسجدشماره (2) (2) در شرق مسجد فضیخ با فاصله زیاد، مسجد بنوقریظه است.
* دومین نکته آن است که مسجد فضیخ، روی زمینی مرتفع قرار داشته و هر زائری به راحتی می‌تواند دریابد که این وصف بر مسجد شماره (1) منطبق است نه مسجد شماره (2).
* سومین نکته آن است که مورخان کهن، مسجد فضیخ را مسجد کوچکی دانسته‌اند.
مَطَری (م 741) می‌نویسد: «و هو مسجدٌ صغیر». مراغی (م 816) هم می‌نویسد: «و هو صغیر جدًّا». سمهودی (م 911) نیز می‌نویسد: «مسجد فضیخ مربع و مقدار آن از مشرق به مغرب یازده ذراع و از سمت قبله به شام، همین مقدار است». عباسی (در قرن یازدهم) می‌نویسد: «مسجدٌ صغیر». عیاشی (در سفرنامه سال 1073) می‌نویسد: «مسجد کوچکی است». همین طور فیروزآبادی (م 817) خوارزمی (م 827) ابوالبقاء مکی (م 854) و عبدالحق دهلوی. (3) این‌در حالی‌است‌که همین مورخان، مسجد بنوقریظه را مسجدی بزرگ وصف کرده‌اند؛ مسجدی مربع شکل که طول آن 45 ذراع و عرض آن هم به همین مقدار است. این مطلب را ابن النجار (م 643) مطری (م 741) فیروزآبادی (م 817) سمهودی (م 911) احمد العباسی (قرن یازدهم) و ابراهیم عباس الصدیقی (م 1300 ق) یادآور شده‌اند.


1- آثار المدینة المنوره، ص 141؛ تاریخ معالم المدینة المنورة قدیما و حدیثا، ص 123
2- به کار بردن شماره یک و دو برای ارجاع راحت‌تر مطالب در باره دو مسجد یاد شده است.
3- به ترتیب بنگرید: التعریف، ص 45؛ تحقیق النصرة، ص 137؛ وفاء الوفاء، ج 3، ص 82؛ عمدة الاخبار، ص 171؛ المدینة المنورة فی رحلة العیاشی، ص 111؛ المغانم المطابة، برگ 215؛ اثارة الترغیب، برگ 139؛ البحر العمیق، برگ 158؛ جذب القلوب، ص 142

ص: 110
آنچه در باره مساحت فضیخ گفته شده، منطبق است بر مسجد شماره (1)؛ همان مسجدی که نزدیک قباست و آنچه در وصف مسجد بنوقریظه گفته شده، منطبق است بر مسجد شماره (2) همان که امروزه به خطا به نام مسجد فضیخ شناخته می‌شود.
عبدالغنی می‌افزاید: من در 14 ربیع الأول سال 1418 ق. مسجد بنوقریظه؛- همین مسجدی که اکنون تخریب شده- را مساحت کردم و دیدم دقیقاً همان مقداری است که مطری آن را معرفی کرده است؛ یعنی 45 ذراع در 45 ذراع، که حدود 22 متر در 22 متر می‌شود.
* چهارمین نظریه را مطری، سمهودی، عباسی، ابوسالم عیاشی، فیروزآبادی و صدیقی مطرح کرده‌اند، و آن اینکه مسجد بنوقریظه در کنار در ورودی باغی است که به باغ حاجزه معروف بوده است. در این باره، میان مورّخان مدینه اختلافی نیست. این وصف، تنها منطبق بر مسجد شماره (2)؛ یعنی مسجدی است که به خطا مسجد فضیخ خوانده می‌شود. حاجزه تا به امروز در میان ساکنان اطراف این مسجد شناخته شده است. بنابر این، ثابت شد که مسجد مزبور، نه مسجد فضیخ بلکه مسجد بنوقریظه است. ابراهیم عیاشی از نویسندگان متأخر، پس از آن که تصویر این مسجد را آورده، می‌نویسد: این مسجد بنوقریظه در جنوب شرقی مدینه در کنار بابِ باغِ حاجزه است. ابن باغ در سمت غربی و جنوبی مسجد قرار دارد.(1) علی حافظ از دیگر تاریخ‌نویسان مدنیِ دوره اخیر، از باغ حاجزه سخن گفته است. وی گرچه در تعیین محل مسجد دقیق نبوده و میان مسجد فضیخ و باغ حاجزه را جمع کرده است، در باره مسجد فضیخ می‌نویسد: در همسایگی این مسجد، باغی که تا به امروزه به حاجزه معروف است، قرار دارد. (2) در واقع وی اگر وصف نویسندگان کهن را که مسجد بنوقریظه را کنار باغ حاجزه دانسته‌اند در نظر داشت، می‌بایست تصریح می‌کرد که این مسجد نه مسجد فضیخ بلکه مسجد بنوقریظه است.
* پنجمین نکته در باره مسجد فضیخ آن است‌که مورخان نوشته‌اند: در حاشیه وادی روی زمینی مرتفع قرار دارد. مراغی می‌نویسد: «علی شفیر الوادی علی نشز من الارض». (3)سخاوی می‌نویسد: مسجد فضیخ، کوچک در


1- المدینه بین الماضی و الحاضر، ص 39
2- فصول من تاریخ المدینة المنوره، ص 144
3- تحقیق النصره، ص 182

ص: 111
شرق قبا و در حاشیه وادی است. این مطلب را سمهودی، احمد العباسی، ابوسالم عیاشی و ابراهیم عیاشی (م 1400 ق) و محمد الطیب الأنصاری (م 1363 ق.) نیز نوشته‌اند. (1) این وصف برمسجد شماره (1) منطبق‌است نه مسجد شماره (2). مقصود از وادی، وادی مُذَیْنب است که فاصله زیادی با مسجد شماره (2) یعنی بنوقریظه- یا آنچه به خطا مسجد فضیخ خوانده شده- دارد.
* ششمین نکته آن است که مورخان اتفاق نظریه دارند بر این که مسجد فضیخ در شرق مسجد قبا و در نزدیکی آن است. روشن است که این وصف بر مسجد شماره (1) منطبق است که نزدیک به یک کیلومتر فاصله دارد نه مسجد شماره (2) که چیزی بیش از دو کیلومتر با آن فاصله دارد. محمد کبریت الحسینی (م 1070) نوشته است: فاصله میان مسجد قبا و مسجد شمس که درحال حاضر به مسجد فضیخ معروف است، نصف میل (حدود 700) است و در جهت شرقی قبا است. (2) محمد امحزون از نویسندگان معاصر نوشته است: فاصله مسجد فضیخ با مسجد قبا 700 متر است. (3) تمامی این وصف‌ها بر مسجد شماره (1) منطبق است؛ در حالی که مسجد شماره (2) فاصله زیادی از مسجد قبا دارد و نمی‌تواند با آن جملات قابل تطبیق باشد. بنابر این، نباید مسجد بنوقریظه را مسجد فضیخ خواند.
با توجه به آنچه گذشت، باید گفت، مسجدی که در حال حاضر به نام فضیخ شناخته می‌شود و در مرداد ماه سال 1380 تخریب شده، در اصل مسجد بنوقریظه است.
اکنون به معرفی مسجد بنوقریظه می‌پردازیم
این مسجد در اصل محلّی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام محاصره بنوقریظه- پس از پایان محاصره مدینه در غزوه خندق- در آنجا نماز خواندند.
ابن‌شبّه از مسجد بنوقریظه به عنوان یکی از مساجدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن نماز خوانده یاد کرده است. (4) ابن نجار می‌نویسد: این مسجد در منطقه عوالی باقی مانده و مسجد بزرگی است که بنای آن شبیه مسجد قباست و در اطراف آن باغات و مزارع و مشربه امّ‌ابراهیم است. (5) مطری هم نوشته است: مسجد


1- به ترتیب بنگرید: التحفة اللطیفة، ج 1، ص 70؛ خلاصة الوفاء، ص 380؛ عمدة الاخبار، ص 171؛ المدینة المنورة فی رحلة العیاشی، ص 111؛ المدینة بین الماضی و الحاضر، ص 30؛ عمدة الاخبار پاورقی، ص 170
2- الجواهر الثمینة فی محاسن المدینة، ص 222
3- المدینة المنورة فی رحلة العیاشی، پاورقی ص 111
4- تاریخ المدینة المنورة، ج 1، ص 70
5- اخبار مدینة الرسول ص، ص 116

ص: 112
بنوقریظه در شرق مسجد الشمس با فاصله‌ای دور، در ناحیه حره شرقی در نزدیکی باغی است که اکنون به باغ حاجزه معروف است. این باغ وقف فقرا بوده و در میان خانه‌های خرابی قرار گرفته که برخی از آنها خانه‌های بنی‌قریظه در شمال باب باغ حاجزه است. شماری از مردم عوالی هم در آن اطراف زندگی می‌کنند. بنای مسجد، بنایی عالی- ملیح- به سبک مسجد قباست. طول آن 45 ذراع و عرض آن نیز همین مقدار است. بانی آن عمر بن عبدالعزیز والی وقت مدینه است که همزمان با بنای مسجد قبا آن را به دستور خلیفه‌وقت ولید بن عبدالملک ساخت. (1) در قرن نهم، مراغی، فیروزآبادی، خوارزمی وابوالبقای‌مکی، با یاد از مسجد و موقعیت آن، مطلب تازه‌ای نگفته‌اند. (2) سمهودی با اشاره به آگاهی‌هایی که مطری داده، می‌افزاید: شاهین جمالی، شیخ حرم، در سال 893 دیوار آن را تجدید بنا کرد. (3) مورخان قرن یازدهم تا چهاردهم به این مسجد پرداخته‌اند، اما آگاهی تازه‌ای جز همین که در شرق مسجد فضیخ با فاصله دور بوده و در حره شرقی قرار دارد، به دست نداده‌اند. (4) گذشت که محمد الشنقیطی نوشته است: مسجد بنوقریظه از میان رفته و محل آن در مکان فعلی سازمان حِسْبه (هیئت امر به معروف) در حره شرقی است. (5) طبعاً اظهار این مطلب از سوی شنقیطی همراه با نوعی مسامحه همراه بوده و نادرست است؛(6) زیرا مورّخان بر این نکته اتفاق نظر دارند که مسجد بنوقریظه میان مسجد بنونضیر و مسجد مشربه ام‌ابراهیم قرار دارد؛ و مشربه هم در سمت شمالی مسجد بنو قریظه است.
از آنجایی که محل مشربه روشن است، (7) پس مسجد بنوقریظه باید در سمت جنوبی آن باشد. در این صورت نبایست در محل هیئت امر به معروف باشد که در سمت جنوبی مشربه نیست.
بر اساس آن‌چه گذشت، نباید تردید کرد مسجدی که به مسجد فضیخ شهرت دارد، در واقع مسجد بنوقریظه است که در حال حاضر تخریب شده و بر مؤلف روشن نیست که قصد بازسازی آن را دارند یا نابودی کامل آن را! همانند بلایی که سر مسجد شمس در قربان آمد یا آنچه که در سال 1407 ق. بر سر مشربه امّ ابراهیم آوردند.
روایات متعددی حکایت از آن دارد


1- التعریف بما آنست الهجرة، ص 45
2- بنگرید: تحقیق النصرة، ص 137؛ المغانم المطابه، برگ 216؛ اثارة الترغیب، برگ 139؛ البحر العمیق، برگ 158
3- وفاءالوفاء، ج 3، ص 825
4- بنگرید: عمدة الاخبار، صص 172- 173؛ المدینة المنورة، ص 111؛ المناهل الصافیة العذبة، ص 63؛ مرآة الحرمین، ج 1، ص 419
5- الدر الثمین، ص 148
6- اشاره کردیم که وی مسجد بنوظفر را با مسجد بنوقریظه خلط کرده و جایی را که معین کرده، در واقع‌محل مسجد بنوظفر است.
7- مشربه در همان شارع امیر عبدالمجید است. کسی که از حرم به خیابان عوالی رفته و از آنجا سردوراهی وارد شارع عبدالمجید می‌شود، قریب پانصد متر را که طی کند، دست چپ مشربه ام‌ابراهیم قرار دارد.

ص: 113
که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد بنوقریظه نمازگزارده‌اند. حتی بعدها که یهودیان از میان رفتند، یکبار حضرت در خانه زنی از خضر «امرأة من خضر» نماز خواندند که این منزل، بعدها داخل مسجد بنوقریظه شد. در این نقل تأکید شده است که محل نماز خواندن رسول خدا صلی الله علیه و آله در شرق مسجد بنی‌قریظه بوده، جایی‌که مناره بوده و در حال حاضر (یعنی قرن سوم هجری) آن مناره منهدم شده است. (1) مسجد فضیخ کدام است؟
مسجدی در فاصله یک کیلومتری شرق مسجد قبا واقع است و محل آن، برای کسی که از سمت قبا می‌آید، در تقاطع شارع قربان با شارع العوالی است.
مسجد با این تقاطع، حدود سیصد متر فاصله دارد و در خیابانی است که در کنار وادی کشیده شده است. در حال حاضر این محل به صورت «الحَوْش المسوّر» یک چهار دیواری بدون در ورودی قرار گرفته است.
در منابع موجود از این مسجد، با عناوین، «مسجد فضیخ»، «مسجد بنونضیر»، و «مسجد شمس» یا «رد شمس» یاد می‌شود.
در منابع موجود اهل سنت، دو حکایت برای مسجد فضیخ گفته‌اند:
نخست، ارتباط آن با فضیخ است، که نوعی شراب است که از خرما می‌گیرند و سُکْرآور و مست کننده است.
حکایت فضیخ را از ابو ایوب انصاری و انس‌بن مالک روایت کرده‌اند. در این روایت آمده است که ابو ایوب انصاری و شماری از صحابه در اینجا ظرف‌های پر از شراب خرما را پس از شنیدن خبر تحریم خمر وارونه کردند و شکستند. به همین دلیل مسجدی که در اینجا بنا شد، به مناسبت این موضع اطاعت‌گرایانه اصحاب، مسجد فضیخ نامیده شد. (2)حکایت انس نیز بر اساس نقل احمدبن حنبل آن است که می‌گفت: من در آنجا به مردم، فضیخ (شرابِ خرما) می‌دادم.
مردی‌آمدوگفت: خمرحرام شد. حاضران گفتند: بس کن انس. من هم بس کردم. (3) حکایت دیگر مسجد فضیخ به نقل از جابر بن عبداللَّه انصاری است. وی می‌گوید: در جریان محاصره بنونضیر، رسول خدا صلی الله علیه و آله قبه خود را در نزدیکی مسجد فضیخ برپا کرد و برای شش شب در موضع فضیخ نماز می‌خواند. وقتی خمر حرام شد، خبر به ابوایوب انصاری


1- تاریخ المدینة المنورة، ج 1، ص 70
2- آثار المدینة المنورة، ص 142
3- مسند احمد، ج 3، صص 183، 189

ص: 114
و برخی از انصار همراه او رسید که در حال خوردن فضیخ بودند. آنان ظروف فضیخ را وارونه کرده محتویاتش را ریختند. به همین دلیل آنجا مسجد فضیخ نامیده شد. (1) به نظر می‌رسد جای تحقیق در این نقل‌ها همچنان باقی است. به ویژه زمان تحریم خمر که اختلافات چندی در آن وجود دارد.
در کنار نام مسجد بنونضیر و مسجد فضیخ، نام دیگری نیز برای این مسجد گفته‌اند، و آن «مسجد شمس» است.
مطری می‌نویسد: در حال حاضر مسجد فضیخ را مسجد شمس می‌نامند که روی زمینی مرتفع واقع شده که سنگ‌های سیاه در آن پهن است و مسجد کوچکی می‌باشد. (2) مسجد فضیخ در منابع شیعه
اما در منابع شیعه، مطالب دیگری در باره مسجد فضیخ آمده است. نخستینِ آنها روایتی است که لیث مرادی از امام صادق علیه السلام در باره علت نامیده شدن آن به مسجد فضیخ یاد می‌کند. حضرت می‌فرماید: فضیخ نام نوعی نخل است؛ به همین دلیل آن مکان را مسجد فضیخ نامیده‌اند. (3) همان‌گونه که علامه مجلسی نوشته، (4) در کتاب‌های لغت فضیخ به معنای نخل نیامده و بر اساس این روایت، می‌توان گفت که فضیخ نامی برای نوعی نخل بوده که در مدینه وجود داشته و صرفا کاربرد محلی داشته است.
اما این که فضیخ با شراب چه ارتباطی دارد، روایت مفصلی در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت شده است.
طبق این روایت، ابوبکر پیش از تحریم خمر، خمر فراوان خورده و مست شده بود تا آن که آیات تحریم خمر نازل شد.
آن زمان، تنها نوع خمر- در اینجا، خمر به معنای سکرآور بر اساس روایتِ
«امّا الْخَمْر فُکُلُّ مُسْکر مِنَ الشّراب اذا أخمر فهو خمرٌ»
همین خمر از خرما (اعم از خرمای نارس و تمر) بوده است. وقتی آیات تحریم نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد نشستند و به مردم دستور دادند ظروف محتوی خمر را آورده، بر زمین بریزند. آنگاه فرمودند:
«هذِهِ کُلّها خَمْر حَرَّمهااللَّهُ».
در ادامه روایت آمده است که آن زمان، بیشترین خمری که وجود داشت، همین فضیخ بود. (5) در روایت دیگری آمده است که حضرت می‌پرسند: آیا به مسجد قبا،


1- تاریخ المدینة المنورة، ج 1، ص 69؛ التعریف بما آنست الهجرة، ص 48
2- التعریف، ص 48
3- کافی، ج 4، ص 561؛ التهذیب، ج 6، ص 18
4- بحار الانوار، ج 97، ص 214
5- وسائل الشیعه، ج 25، ص 281

ص: 115
خرابه‌های مسجد بنی‌قریظه
ص: 116
مسجد فضیخ و مشربه امّ ابراهیم رفته‌اید؟
زائر می‌گوید: «نعم، امّا انّه لَم یَبق مِن آثارِ رَسُول اللَّه مِنْ شَیْ‌ء الّا وَ قَد غُیِّر غَیر هذا». (1)
در روایات دیگری هم توصیه به خواندن نماز در مسجد فضیخ شده است. (2) اما مهم‌تر از همه این‌ها، روایتی است که در باره رد شمس نقل شده و راویِ آن، اسماء بنت عمیس، همسر جعفربن ابی‌طالب علیه السلام است که بعدها همسر امام علی علیه السلام شد. راویِ این روایت موسی‌بن عمار است که می‌گوید: همراه امام صادق علیه السلام وارد مسجد فضیخ شدیم.
آن حضرت نقطه‌ای را نشان داد و فرمود:
زمانی اسماء با فرزندش از جعفر اینجا نشسته بود. یکباره به گریه افتاد. فرزندش علت گریه را جویا شد. ایشان گفت: به یاد حدیثی از امام علی علیه السلام افتادم که برایم درباره این نقطه نقل کرد. آنگاه روایت رد شمس و بازگشت خورشید برای خواندن نماز عصر امام علی علیه السلام را نقل می‌کند. (3) طبعاً این حکایت باید مربوط به غزوه بنی نضیر باشد. به نقل بیاضی ابن فورک هم همین نقل را از اسماء بنت عمیس در کتاب «الفصول» خود آورده است. (4) اکنون جای این پرسش هست که چرا مسجد فضیخ در قرن هفتم به مسجد شمس شهرت داشت؟ مطری، که گویا نخستین کسی است که نام مسجد شمس را به‌کار برده، هیچ دلیلی برای این مطلب نیاورده و تنها می‌نویسد: «و مسجدُ الفضیخ و یعرف الآن بمسجد الشمس و هو شرقی مسجد قبا علی شفیر الوادی علی نشز من الأرض، مرضوم بحجارة سود و هو صغیر جدّا. (5)
با این حال نویسنده معاصری در باره نامیده شدن این مسجد به شمس می‌گوید: این بدان دلیل بوده که خورشید در آغاز طلوعش بر اینجا می‌تابیده است! (6) به نظر می‌رسد این دلیل بی‌توجیه باشد. به احتمال زیاد، شیعیان قرن ششم و هفتم با توجه به روایت رد شمس، نام مسجد را در قرون یاد شده که دوران تسلط آنان بر مدینه بوده، مسجد شمس یا رد شمس گذاشته‌اند. طبعاً در اینجا نام شمس، توجیه حدیثی و تاریخی دارد در حالی که بحث خورشید، پشتوانه تاریخی ندارد.
شهرت این مسجد به شمس از قرن هفتم آغاز شده و ادامه یافته است.
فیروزآبادی (م 817) که به نظر می‌رسد از مطری تأثیر پذیرفته، می‌نویسد: از جمله مساجدی‌که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن نماز خوانده، مسجد الفضیخ است. این مسجد امروزه


1- کافی، ج 4، ص 561
2- من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 229؛ ج 2، ص 574؛ التهذیب، ج 6، ص 17
3- کافی، ج 4، ص 562؛ وسائل الشیعة، ج 14، ص 355
4- الصراط المستقیم، ج 1، ص 201
5- التعریف، ص 48
6- آثار المدینة المنورة، ص 142

ص: 117
به نام مسجد شمس شهرت دارد و در شرق قبا در کنار وادی بر زمینی مرتفع است‌که سنگ‌های‌سیاه درآن‌پهن است. (1) مطلبی که در برخی از اذهان وجود داشته و الخیاری هم یادآور شده، این است که مسجد فضیخ مسجدی به جز مسجد شمس است. (2) این مطلب همان‌گونه که عبدالغنی گفت، ناشی از خلطی بوده که در میان متأخرین میان مسجد فضیخ و مسجد بنوقریظه وجود داشته است؛ یعنی وقتی مسجد بنوقریظه، به خطا فضیخ نامیده شد، طبعاً کسانی که در محله قربان و در نزدیکی قبا به دنبال مسجد شمس بوده‌اند، و واقعا هم محلی به این نام در آنجا بوده، فضیخ را مسجدی به جز رد شمس دانسته‌اند. در حالی که فضیخ و رد شمس مسجدی است در قبا که در حال حاضر صورت قبرستان داشته و اطراف آن چهاردیواری بدون در ورودی است. و مسجدی که به خطا مسجد فضیخ نامیده می‌شود، در واقع همان مسجد بنوقریظه است.
پی‌نوشتها:


1- المغانم المطابه، برگ 215
2- تاریخ معالم المدینة المنورة، ص 125