از خاک تا افلاک

نوع مقاله : از نگاهی دیگر

نویسنده

موضوعات


نوشته حاضر  فشرده و خلاصه شده ای است از کتاب «از خاک تا افلاک» که به وسیله نویسنده محترم آن انجام گرفته و در هفت فصل زیر سامان یافته است:

فصل نخست: ۲۹ سوره از سور قرآنی، دارای حروف مقطعه است،  بر مبنای محاسبة «سری فیبوناچی» که با رعایت ترتیب نزول قسم‌های ابتدای سوره‌ها و مکی و مدنی بودن آن‌ها و تعداد حروف و مشترک بودن حروف مقطعه و تعداد کلمات هر سوره، تقسیم بندی شده است.

فصل دوم:  اعداد سری نیبوناچی بر مبنای مجموع مجذور و تفاضل مجذور اعداد تجزیه شده و جدول شمارة یک تکمیل گردیده است که مجموع مجذور اعداد معرف نمودار مربعی است به مرکزیت مقام ابراهیم3 (عمرة تمتع) مشتمل بر ۵ رکن و تفاضل مجذور اعداد، نشان دهندة توابع درجه دوم (کوه‌های عرفات که شروع حج تمتع مبتنی بر ۱۳ رکن می‌باشد، (همراه با معرفی مکان هندسی اماکن متبرکه).

لازم به توضیح است که چنین تجربه‌ای از سری نیبوناچی در هیچ یک از کتب ریاضی ذکر نشده و برای نخستین بار است که معرفی می‌شود.

فصل سوم:  نمودار رادیکال اعداد به مرکزیت حجر اسماعیل معرفی شده، که مبیّن هفت دور طواف به گرد کعبة شریفه در مناسک حج است.

فصل چهارم؛  فرمول چند ضلعی‌های منظم در دایرة واحد از دید ریاضی بیان شده و شرایط به دست آوردن سجده‌های واجب سوره‌های علق و نجم بررسی گردیده است.

فصل پنجم؛  به شانزده سئوال اساسی دربارة  «ارتباط چاه زمزم با سعی صفا و مروه»، «طواف»، «شروع طواف از حجرالأسود»،  «مسیر هندسی طواف‌ها»، «مکان هندسیِ غار حِرا»، « قبر مطهّر حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) » و سایر موارد ارکان طواف بر مبنای فرمول چند ضلعی‌های منظم در فصل چهارم، پاسخ داده شده و توضیحات کاملی ارائه گردیده است و در ادامه، به یادآوری احکام از کتاب مناسک حج امام راحل(قدّس سرّه) به همراه توضیحات مؤلف پرداخته می‌شود.

فصل ششم؛  نمودار‌های به دست آمده از ترسیم هندسی حروف وکلمات مقطّعه، در صورت‌های فلکی، در کرة سماوی معرفی می‌شود و بیان می کند: هر سوره‌ای که حروف مقطعه دارد، بر اساس صور فلکی، در چه ماهی از سال نازل شده است.

فصل هفتم؛ به ترسیم نمودار‌های حروف مقطعه و تصاویر صورت‌های فلکی و نقشه‌های معماری حج و ضمیمة محاسبات، جهت انجام تحقیقات آتی می‌پردازد.

در این پژوهش، عمرة مفرده و یا عمرة تمتع از دید ریاضی (معماری ـ  محاسباتی) و بر مبنای محاسبة «سری فیبوناجی» بررسی گردیده و مطلبی است تخصّصی که از سویی می تواند برای خوانندگان «میقات حج» جالب ، خواندنی و قابل استفاده باشد و از سوی دیگر ممکن است محتوای آن، از جانب پژوهشگران مورد نقد و ایراد قرار گیرد.

بنابراین، میقات حج آمادگی چاپ هر گونه نقد و نظر مستد در مورد محتوای آن را دارد.

 

پیش گفتار مؤلف

نوشتة حاضر، عمرة مفرده و یا عمرة تمتع را در  دو  بُعد (صفحه) از دید ریاضی (معماری ـ محاسباتی) بررسی می کند که شامل پنج رکن­ ا ند: احرام، طواف، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، حلق و تقصیر.

آن زمان که ابراهیم(علیه السلام)، هاجر و اسماعیل را در وادی ایمن سکنی داد و ایشان را ترک نمود و دعایشان کرد؛[1] (رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ ـ رکن اول)، و هاجر3 به جستجوی آب در اطراف محدودة وادی ایمن پرداخت؛ در زمانی که هنوز ستون‌های کعبه به دست ابراهیم و اسماعیل8 بالا نرفته و بعد سوم متجلّی نیست (طواف ـ رکن دوم)، و آنگاه که دست بر استغاثه برداشته و لب به دعا گشود (نماز طواف ـ رکن سوم)، بعد از آن، جهت یافتن آب و بررسی بیشتر منطقه، به بلندای دو کوه صفا و مروه رفت و در هر عدم موفقیتی با امید، هروله­ کنان به سوی کوه دیگرـ  سعی نمود (سعی ـ رکن چهارم)، و سپس مویه کنان دست بر گیسوان برده، مقداری مو از سر جدا شد (تقصیر ـ رکن پنجم) و با جستجوی مجدّد در محوطة بیت ا لمحرّم (طواف نساء) به نمناکی خاک زمزم پی برد و  نماز شکر به جای ‌آورد. (نماز طواف نساء).پس،هاجر3  نخستین کسی است که حج به جا آورد.

اعتقاد بر آن است که نزول قرآن کریم بر دو گونه بوده است؛ نزول «تدریجی» و نزول «آنی». موسم مناسک عمرة مفرده در تمام طول سال، مقارن با نزول تدریجی قرآن کریم، به صورت مشخص شدن جایگاه حروف مقطعه در مبحث طواف (رکن دوم ـ مناسک حج) می‌باشد، که در فصل دوم کتاب بدان پرداخته ­ایم و نمودارهای آن در فضای دو بُعدی (صفحه)، در فصل هفتم رسم شده و در فصل هشتم جایگاه آن‌ها در صور فلکی معین می‌گردد.

احرام، فرصتی است­ که شخص مُحرم خود را در بهشت خدا فرض کند و تا زمانی­که در لباس احرام است، زندگی بهشتی داشته باشد؛ بدین صورت که پوشش در حدّ ستر عورت است و هیچگونه دفعیاتی نباید داشته باشد. با وضو پاک و طاهر می‌شود. نباید خون از بدن خارج شود، از زن و محارم پرهیز کند. در سایه قرار نگیرد. در آیینه نگاه نکند (مربوط به بعد سوم)، صید نکند و گیاهان را از بین نبرد (حتی همچون آدم، جهت ستر عورت)، برای مدت زمانی که محرم است، نظرش متوجه حضرت حق باشد و بعد از انجام مناسک حج، تا آنجا که مقدور

است، همانند زمان احرام زندگی کند.

با توجه به اهانت‌هایی که در سال­ های اخیر به ساحت مقدس حضرت رسول۹  انجام گرفته و نیز واقعة قرآن سوزی، ضرورت نگارش کتاب را مضاعف نمود تا همگان بدانند که واقعیات و اصول ثابت خلقت در ماوراء علوم تجربی و در عمل به اعتقادات الهی مسلمین و کتاب آسمانی قرآن کریم قرار دارد و عقلاً و منطقاً چنین اهانت‌هایی مذموم و محکوم است.

فصل اول

تقسیمات متشابهات بر مبنای سری رایانه ا ی و تعداد حروف در کلمات مقطعة قرآنی

چهارده حرف از حروف الفبای زبان عربی، در ابتدای 29 سورة قرآن کریم آمده و حروف مقطعه را تشکیل می‌دهد. می‌توانیم عدد ۲۹ را بر اساس قضیه دو مربع فرما به صورت   بنویسیم.

مبنای تقسیمات عدد 29 بر اساس تعداد حروف مقطعه

 

بنابراین، عدد 29 به صورت زیر بر مبنای تقسیم بندی عدد 25 به صورت مجموع اعداد نوشته می­ شود:

2+2+1+1+2+3+5+1+5+3+2+1+1=29

بدیهی است که هر کدام از اعداد، شامل یک یا مجموعه ­ا ی از حروف تهجّی می ­باشند.

با توجه به این امر که در آغاز برخی سوره­ ها حروف مقطعه به­ عنوان یک آیه و در برخی دیگر از سوره ­ها به­ عنوان کلمه ­ا ی از آیة اول در قرآن کریم مطرح شده است. بنابراین، تقسیمات را بر مبنای تعداد کلمات در نظر می­ گیریم.

لازم به توضیح است که در تقسیم بندی ذیل این موارد مد نظر قرار گرفته است:

1.  ترتیب نزول سوره ­ها

2.  قسم­ های ابتدای سوره ­ها

3.  مشترک بودن حروف مقطعه

4.  تعداد حروف مقطعه

5.  مکی و مدنی بودن سوره ­ها

6. تعداد کلمات هر سوره.

 

فصل دوم

دو عدد «0» و «1» را در نظر می‌گیریم.و هر عدد را با عدد قبلی خود جمع نموده و می نویسیم تا مجموع اعداد (سری فیبوناچی) تا 26 جمله آن بدست آید.اعداد اول سری فیبوناچی را بر اساس اصل مربع دوفرما تجزیه کرده و جدول شمارة (1) را تشکیل می دهیم.

لازم به توضیح است که 7 جملة اول سری فیبوناچی که تمام شود به عدد 21 می رسیم که فاصلة چاه زمزم تا رکن حجرالأسود است. جملة بعدی، عدد 34 است که در راستای دیوار کعبه از رکن حجر الأسود تا رکن عراقی امتداد می­یابد و پس از 7 جملة دیگر، به عدد 377 از سری فیبوناچی خواهیم رسید که مکان مروه است.

7 جمله اول سری فیبوناچی تا مکان چاه زمزم و 7 جملة دومِ سری فیبوناچی تا مکان مروه، تناسب زیباییشناختی با 7 شوط ، سعی بین صفا و مروه و ارتباط آن با چاه زمزم دارند که در مسائل اول و یازدهم و دوازدهم، از فصل پنجم، مخصوصاً به این مسائل پرداخته می­ شود.

جدول شماره 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره 1

                                               

تذکر:

ابعاد رسم شده واقعی نیستند.

مختصات متناسب با جدول شماره شش می باشد.

توضیح نمودار شماره 1

نمودار شماره 1 از مبدأ صفر شروع شده  و در جهت عقربه ­های ساعت می­ چرخد؛ بدین نحو که به فاصلة 1 متر به سمت A  و سپس به اندازة 1 متر به ­سمت نقطه B می­ رویم و بعد به اندازة 2 متر به سمت نقطه C و با طی 3 متر به نقطه D  می­ رسیم. به اندازة 5 متر به سمت نقطة E  و با طی 8  متر به نقطة F  و پس از آن به اندازة 13 متر به سمت نقطه در مورد نقطه H تا I از نمودار شماره 1 که به فاصلة 34 متر از یکدیگر واقع هستند و در  ورودی کعبة شریفه نیز در همین ضلع قرار دارد. محاسباتی انجام شده است که جالب به نظر می رسد.  عدد متر و عدد  متر ابعاد پایینی درب ورودی مکه معظمه می باشد. به ­نحوی­که  عرض ورودی درب و ارتفاع تا زیر درب ورودی از زمین می باشد.

 

جدول شماره 2 ـ  مختصات مکانی نمودار شماره یک

 

در بررسی جدول شماره (1) تاکنون، به بررسی ردیف­ های فرد پرداختیم که منجر به ترسیم نمودار شماره(1) حول مقام ابراهیم(علیه السلام) گردید. ردیف­ های زوج جدول شماره (1)، تفاضل مربعات دو عدد را معرفی می­ کند که نیمی دیگر، از سری فیبوناچی می باشند. که به ­صورت k2=B) (A2-  مجذور کامل هستند.

چنانچه تساوی فوق را به­ صورت روبه ­رو بازنویسی کنیم:         A2 ـ k2=B

می­تواند بیان کنندة معادلة درجة دوّمی به ­صورت روبه ­رو باشد:          

که در آن (A=a+b و ) در نظر گرفته شده است.

 

چنـانچه فصل مشتـرک بین معادلات درجـة دوم را به­ صورت یک دستـگاه (دو معـادله، دو مجهـولی) به­ دست آوریم و آن­ها را رسم کنیم و با اعمال شرایط مرزی، یک گروه معادلات درجة دوم به­ هم  پیوسته به ­دست خواهیم آورد که در فضای سه بعدی یک رشته کوه­ های به هم پیوسته خواهد بود (فضای سه بعدی در حج تمتع بررسی می شود). 

اکنون در جدول شماره (3) مطابق جدول شمارة (1)  معادلات درجة دوم را با استفاده از تفاضل اعداد سری فیبوناچی معرفی می­ کنیم:

در یوم التّرویه در روز هشتم ذیحجه، پس از احرام در مکه، جهت مناسک حج تمتع، حجاج در عرفات وقوف خواهند داشت.

عرفات، نام منطقه وسیعی است با مساحتی نزدیک به 18 کیلومتر مربع که در شرق مکه اندکی متمایل به جنوب در میان راه طائف به مکه، قرار گرفته است و این منطقه به وسیله کوه­ هایی که به شکل نیم دایره در اطرافش قرار دارد، مشخص شده است. به ­علت آنکه وضعیت مرزی کاملاً مشخص نیست و تمام دوازده معادلة درجه دوم، می­توانند فصل مشترکی داشته باشند، ناگزیر می ­بایست از ارائة دقیق معماری کوه­ ها صرف نظر کنیم (بیان این مطلب به علت تکمیل محاسبات جدول شمارة 1 است که مجموع مجذور اعداد معرف گردش حول مقام ابراهیم در کعبه و تفاضل مجذور اعداد معرف توابع درجه دوم، معماری کوه­ ها در عرفات ـ که شروع حج تمتع است می باشد).

جدول شماره 3

 

فصل سوم

نمودار حجر اسماعیل(علیه السلام) 

در بررسی هایی که تاکنون از جداول و نمودارها و پیچش نمودار حول محور مقام ابراهیم(علیه السلام) و تجزیه ها و محاسباتی که انجام پذیرفت مشخص گردید مجذور(توان دوم) اعداد و (ریشه دوم) رادیکال اعداد جایگاه ویژه ا ی داشته ا ند. خصوصاً اینکه چنانچه به شکل برش افقی کعبه شریفه دقت کنیم. اعداد اعشاری را می توانیم به صورت رادیکالی اعداد صحیح بنویسیم تاکنون تمام عملیات هندسی و محاسباتی حولمحور مقام ابراهیم(علیه السلام) را بر اساس مجذور اعداد انجام دادیم. اکنون نمودار رادیکال اعداد حول حجر اسماعیل(علیه السلام)  در جهت طواف حجاج به گرد کعبه شریفه رسم می نمائیم. (خلاف جهت حرکت ساعت). لیکن پس از این، عملیات هندسی و محاسباتی حولمحور حجر اسماعیل(علیه السلام) را بر اساس (ریشه اعداد) انجام می دهیم.

 

شرایط بدست آوردن سجده واجبه سوره ـ علق

بسمله1 سوره علق در نظر گرفته نشد.

فرمول سوره علق بصورت      در نظر گرفته شد. (x=19)  در نظر گرفتم (همان تعداد آیات سوره علق) می باشد.

آیه نوزدهم سجده واجبه سوره علق (تماما مکی است).

 

شرایط بدست آوردن سجده واجب سوره  ـ النجم

1 ـ تعداد آیات تمام سوره ها را (بجز نون و القلم) را با هم جمع کردیم. (جمع کل آیات 344  آیه).

2 ـ فرمول سوره و النجم      در نظر گرفته شد.  

3 ـ  بسمله 22 سوره دیگر به فرمول اضافه شد.

  1 ـ علق (19 آیه)  2 ـ نون و القلم (52 آیه) 3 ـ مسد (5 آیه) 4 ـ مزمل (20 آیه)  5 ـ مدثـر            

  (56 آیه) 6 ـ  حمد (6 آیه) 7 ـ  تکویــر (29 آیــه) 8 ـ  اعلی (19 آیـه)  9 ـ  لیل (21 آیه)

 

10 ـ فجـر  (30 آیـه)  11 ـ  ضحی  (11 آیـه)  12 ـ انـشراح (8 آیه)  13 ـ والعــصر  (3 آیه)

14 ـ  عـادیـات  (11آیـه)  15 ـ  کوثـر (3 آیه)  16 ـ تـکـاثر  (8 آیه) 17 ـ ماعــون (7 آیه)

18ـ  کافرون (6 آیه)  19 ـ  فیل (5 آیه)  20 ـ  فلق (5 آیه) 21 ـ نــاس (6 آیه)  22 ـ  اخــلاص (4 آیه)  23 ـ نجم (62 آیه)   

4 ـ سوره ن و القلم بعلت حروف تهجی آیاتش منظور نشد.

5 ـ   (x=19) در نظر گرفتم

 

آیات مدنی سوره ها را از تعداد کل آیات کم کردیم. (والنجم ـ آیه 23) و (ماعون ـ  4 و 5 و 6 و7) و مزمّل (10 و 11 و 12) و ن و القلم (17 تا 33 و 48 تا 50) مجموعا 28 آیه مدنی از کل آیات حذف شد.

6 ـ چهارده آیه سوره علق نیز به فرمول اضافه شد.

 (5 آیه اول سوره علق اولین آیاتی هستند که در غار حرا بر پیامبر(صلی الله علیه و آله)  بدون بسمله نازل شدند) .

آیه : 366 = 14+28 ـ 380  به تعداد (22 آیه) تعداد بسمله های اول آیات به تعداد کل 344 آیه اضافه شد.آیه 366=22+344  که در نتیجه تعداد آیات شمارش شده 23 سوره با تعداد آیات بدست آمده از فرمول مطابقت دارد. فرمول ـ سوره علق ـ نشان دهنده تفاضل دو ضلعی از یک بعد ـ فرمول ـ سوره النجم ـ نشان دهندة تفاضل سه ضلعی از یک بعد می باشد. اگر    را از دو ضلعی (خط) و سه ضلعی (مثلث) کم نمی کردیم تعداد آیات فرمول از کل آیات آنها یکی آیه بیشتر بود.

 

                          (مثلث)

 

(سه ضلعی در دایره واحد)                      

 

                                     (خط)

                                              (نقطه)

جدول شماره 4 ـ  جدول فواصل حروف بیست و هشت گانه عربی از حجر اسماعیل(علیه السلام) و حجر الاسود

 

فصل پنجم

 

اینک به طرح چند سؤال اساسی و پاسخ به سؤالات مطرح شده می پردازیم:

سؤال اول ـ  در جدول شماره 1 ، ردیف 15 عدد 610 به دو روش تجزیه شده است. (610 = 132+ 212) و (610 = 92 + 232) ـ  تجزیه اول در گردش حول محور مقام ابراهیم(علیه السلام) قرار می گیرد. کاربرد تجزیه دوم و مختصات نقطه G1 را بیان کنید؟

نقطهG1 به مختصات 0(62295082 = y  و 852459019/4 =x)G1 ، انتهای چاه زمزم می باشدکه از نقطه G ابتدای چاه زمزم، دقیقاً سمت شمال جغرافیایی منحرف است.

سوال دوم: چرا دیوارک اطراف حجر اسماعیل(علیه السلام) در نمودار چرخش حول محور اسماعیل(علیه السلام) از چهاردهمین شروع شده و تا سی امین زاویه انتخاب شده است؟

جواب:اولاً فواصل چهاردهمین زاویه تا سی امین زاویه با نقشه (برش افقی کعبه شریفه) مطابقت دارد ـ  دوماً اعمال حج درماه مبارک ذیحجه از اول ذیحجه شروع شده و تا پایان روز سیزدهم ذیحجه به پایان می رسد. بنابراین دیوارک حول حجر اسماعیل(علیه السلام) نمادی از روز چهاردهم تا روز سی­ام ذیحجه را تداعی می‌نماید.

سؤال سوم: چرا طواف مسلمین می بایست از رکن حجر الاسود شروع شود؟

اولاً (رکن حجر الاسود نقطه تلاقی دو نمودار فوق الذکر است) دوماً رکن حجر الاسود مطابق با محاسبات عددی در فضای مختلط  ـ مبنای (فضا ـ زمان) در کعبه است.

سؤال چهارم: مبنای (فضا ـ زمان) رکن حجر الاسود به چه معناست؟

جواب: در پاسخ سؤال قبل مبنای (فضا ـ مکانی)رکن حجر الاسود بیان شد. در مبحث محاسبات عددی در فضای مختلط معادله ا ی به صورت زیر معرفی شد که مبین چند ضلعی های منظم در دایره واحد بود.

 

 

“ قرآن کریم: پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را طی شش روز(ششدوره)بیافرید،سپس بر عرش قرار گرفت.”

در چرخش حول محور حجر اسماعیل سیصد و شصت و چهارمین زاویه مطابق زیر محاسبه می شود.

اگر زاویه مر بوطه را در فرمول فوق بجای x قرارداده و 6= Lدر نظر بگیریم خواهیم داشت.

که عدد 2020324/364 معرف یکسال کامل است.

بنابراین یکسال معادل 364 روز و 4 ساعت و 50 دقیقه و 55 ثانیه و 60 صدم ثانیه بر اساس زاویه محاسبه شده در رکن حجر الاسود می باشد. و زاویه رکن حجر الاسود دقیقاً 364 مین زاویه حول محور حجر اسماعیل(علیه السلام)  است.

سؤال ششم: چرا محدوده مطاف فاصله میان مقام ابراهیم(علیه السلام) و کعبه شریفه است؟

گردش حول مقام ابراهیم(علیه السلام)  در جهت عقربه های ساعت (ساعتگرد) است. چرخش حول حجر اسماعیل(علیه السلام) در جهت خلاف عقربه های ساعت (پاد ساعتگرد) است نقطه تلاقی دو رکن حجرالاسود می باشد. که از رکن حجرالاسود تا رکن عراقی هر دو گردش فیمابین مقام ابراهیم(علیه السلام)  و کعبه شریفه هم جهت می باشند و در سایر موارد خلاف جهت یکدیگرند و بنابراین محدوده مطاف که هم جهت با گردش هر دو نمودار باشد فقط همین فاصله است.

سؤال هفتم: چرا گردش نمودار حول مقام ابراهیم(علیه السلام) خلاف چرخش حول محور حجر اسماعیل(علیه السلام) و خلاف طواف حجاج بر گرد کعبه شریفه است؟

جواب:چون متناسب با روایات ذکر شده در آیات شریفه قرآن ـ  ابراهیم خلیل الله(علیه السلام)، تنها کسی که فرزند خویش را به قربانگاه برد تا اسماعیل(علیه السلام) را در راه خدا ذبح نماید ـ  چرخش نمودار نشان دهنده اعتقاد و ایمان ابراهیم خلیل الله(علیه السلام) است. ضمن اینکه همان گونه که قبلاً یادآور شدیم در ادامه نمودار مکان چاه زمزم  ـ مکان حجر الاسود ـ مکان مروه ـ مکان غار حرا ـ دراثر این گردش، مختصات مکانی اماکن مشخص می گردد.

 

سؤال هشتم: چرا طواف میان حجر اسماعیل(علیه السلام) و کعبه صحیح نیست و باطل است؟

جواب: در جدول شماره 2 که مختصات مکانی 30 زاویه اول بیان شده اگر فاصله زاویه هفدهم که جایگاه الف را از حجر اسماعیل(علیه السلام) مشخص می کندرا محاسبه نمائیم  برابر 242640687/4 متر خواهد بود ـ  با اینکه گردش حول محور حجر اسماعیل(علیه السلام) همان مسیر طواف حجاج می باشد ولی بعلت کوچکی فواصل طولی رادیکالی، دوران در میان دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام) و ضلع غربی خلاف جهت طواف حجاج خواهد بود. چنانچه بیان شد جهت حرکت نمودار رسم شده نشان دهنده اعتقادات قلبی حضرت اسماعیل(علیه السلام) استکه حاضر شد در راه خداوندبدست حضرت ابراهیم(علیه السلام) ذبح شود(این موضوع منحصر به فرد است) محدوده محصور شده توسط دیوارک حول محور حجر اسماعیل(علیه السلام).محدوده ای است که چرخش نمودار خلاف مسیر طواف است و در آن عبادت صحیح ولی طواف حجاج باطل است.

 

سؤال نهم: شکل هندسی غار حرا مبین چه حقیقتی است؟                            

جواب:معادله محاسبات عددی در فضای مختلط را براساس               

(2 =x و 6= L) می نویسیم.

 

 

معادله فوق مبین یک شش ضلعی منظم در دایره واحد است. اگر مطابق شکل از یک ضلع شش ضلعی شماره گذاری کنیم. مطابق محاسبات

 

 

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)  مدت 40 سال پیامبرنبودند و به مدت 23 سال مبعوث شده بودند که اگر از شکل فوق جملات  و را حذف کنیم شکل بدست آمده همان غار حراست که جملات و  دو  ورودی غار و جملات دیگر دیوارهای غار حرا می باشند.

سؤال دهم :چرا قبر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در مدینه منوره به صورت مربع کامل است؟

جواب:همانگونه که در پاسخ سؤال قبل یادآوری کردیم پیامبر(صلی الله علیه و آله)  40 سال مبعوث نشده بودند بنابراین

 

 

جمله دوم همان معادله محاسبه عددی است بر اساس (3 =x و 4= L) که مبین یک چهار ضلعی منظم در دایره واحد است.

 

 

سوال یازدهم : فاصله میان صفا تا حجرالاسود مبین چیست ؟

جواب : بر طبق نمودار شماره 1 گردش به دور مقام ابراهیم(علیه السلام) ـ  اگر از نقطه G (مکان چای زمزم) 7 پاره خط را در امتداد مسیر گردش طی نماییم به نقطه N (مکان مروه) خواهیم رسید.که میانگین مجموع طولی مسیر طی شده معادل 136 متر و 14 سانتی متر و 3 میلیمتر خواهد بود.البته مطابق نقشه مسعی فاصله صفا تا رکن عراقی را 130 متر اعلام کرده اند.

متناسب با معادله محاسبات عددی عدد 131/136 متر را می توان به صورت زیر بیان کرد.

 

 

عدد معرف هفت ضلعی منظم در دایره واحد می باشند.

سؤال دوازدهم: چرا فاصله میان صفا و مروه می بایست هفت مرتبه طی شود؟

جواب: متناسب با جدول شماره 6 گردش نمودار حول مقام ابراهیم(علیه السلام) فاصله مروه تا رکن حجر الاسود 0763149/321 ذکر شده است. چنانچه (392/2= x و 7=L) در نظر بگیریم. و در معادله محاسبات عددی در فضای مختلط قراردهیم خواهیم داشت:

 

بنابراین فاصله مروه تا مقام ابراهیم(علیه السلام) را می توانیم یک هفت ضلعی در فضای موهومی در نظر بگیریم. قبلاً نیز ذکر کردیم که فاصله صفا تا حجرالاسود را هم می توانیم یک هفت ضلعی در فضای موهومی در نظر بگیریم.

بنابراین سعی بین صفا تا مروه را می توانیم طی طریق بین دو هفت ضلعی کوچک (صفا) و بزرگ (مروه) را در نظر بگیریم. بدین نحو که از نقطه اول هفت ضلعی کوچک به نقطه دوم هفت ضلعی (مروه)  و سپس به نقطه سوم (صفا) و بعد به نقطه چهارم هفت ضلعی (مروه) و به نقطه پنجم (صفا)  و نقطه ششم (مروه) به نقطه هفتم (صفا) و بعد از آن به نقطه اول (مروه) که اتمام سعی بین صفا تا مروه می باشد که یک پیچش °360 درجه بین دو هفت ضلعی صفا و مروه در فضا موهومی انجام می پذیرد.

سؤال سیزدهم: پیچش °360  درجه از قاعده اول هفت ضلعی صفا تا قاعده دوم هفت ضلعی مروه چگونه است؟

جواب: اگر در شکل (هفت ضلعی منظم) به قاعده یک واحد را هفت ضلعی مروه در نظر بگیریم که بر روی یک ضلع از هفت ضلع خود مطابق شکل صفحه بعد قراردارد و منطبق بر محور x می باشد را در نظر بگیریم و از نقطه اول هفت ضلعی به نقطه سوم هفت ضلعی و سپس به نقطه پنجم و بعد به نقطه هفتم و بعد به نقطه دوم و بعد نقطه چهارم و بعد به نقطه ششم و بعد از آن به نقطه اول هفت ضلعی رسم نمائیم در داخل هفت ضلعی بزرگ به ضلع واحد یک هفت ضلعی دیگر به اندازه ضلع 692021471/0 بوجود می آید که رسم قاعده آن در بالا و نقطه رأس آن به سمت پائین قرار دارد ـ  که آن را هفت ضلعی (فضا ـ  زمان) (صفا ـ مروه)   می نامیم.

سؤال چهاردهم:  ویژگی هفت ضلعی (فضازمان ـ صفا مروه) را بیان کنید؟

جواب: اگراندازه ضلع هفت ضلعی که به اندازه 692021471/0 را در معادله محاسبات عددی در فضای مختلط قرار دهیم  خواهیم داشت(7 = L و 692021471/0= x)

 

که اگر عدد بدست آمده را (6 = L و 000195855/3= x) در معادله فوق قرار دهیم.

 

که تقریباً معرف یکسال است.لازم به ذکر است که، نسبت هر هفت ضلعی بزرگ به هفت ضلعی کوچکتر از خود برابر عدد ثابت 445041866/1 می باشد که این عدد اندازه یک ضلع هفت ضلعی بزرگتر از هفت ضلعی واحد است. بنحویکه

= هفت ضلعی بزرگتر

 = هفت ضلعی واحد(مروه)

 = هفت ضلعی واحد (فضا ـ زمان)

اگر مطابق توضیح قبل به صورت یکی در میان نقاط هفت ضلعی (فضا ـ  زمان) (صفا ـ مروه)را به یکدیگر متصل نمائیم هفت ضلعی کوچکتر صفا، در داخل آن بوجود می آید. که اندازه هر ضلع آن برابر 478893716/0 واحد می باشد ـ  که در سعی بین صفا و مروه، اگر از هفت ضلعی کوچک صفا با کیفیتی که در سؤال 13 توضیح داده شد به هفت ضلعی (فضا ـ  زمان ـ  صفا ومروه) برسیم چون رأس آن در پائین است.مانند یک پیچش انجام پذیرفته که در ادامه مسیر تا مروه این پیچش از هفت ضلعی (فضا ـ  زمان ـ  صفا ومروه) ادامه خواهد داشت یک پیچش  دیگر انجام می پذیرد که نهایتاً بدین شکل متصور می گردد که هفت ضلعی  مروه بر روی ضلع دیگر خود با اندازه زاویه چرخیده و بر روی قاعده ضلع دوم قرار گرفته است. (این پیچش در فضای موهومی است)

سؤال پانزدهم: حداکثر زمان هروله در مسعی (سعی بین صفا و مروه) چه مدت زمان طول می کشد و‌ چرا؟

جواب: مبنای (فضا ـ  زمان) رکن حجر الاسود در کعبه را بیاد بیاورید که معرف یکسال کامل بود. (2020324/364 که معادل 364 روز و 4 ساعت و 50 دقیقه و 55 ثانیه و 60 صدم ثانیه بود).

اکنون اگر عدد بدست آمده در هفت ضلعی (فضا ـ  زمان ـ صفا مروه) را از یکسال کامل کم کنیم. خواهیم داشت.

094886008/0 = 1071464/364 ـ 2020324/364

عدد اعشاری بدست آمده کسری از روز است که ساعات و دقایق و ثانیه و صدم ثانیه های آن رابدست می آوریم که معادل 2 ساعت و 16 دقیقه و 38 ثانیه و 15 صدم ثانیه خواهد بود. که این مدت زمان ـ  حداکثر زمانی است که سعی بین صفا و مروه می بایست در این زمان پایان پذیرد.

جدول شماره7 ، فواصل حروف بیست و هشت گانه عربی از حجر الاسود و حجر اسماعیل(علیه السلام) را مشخص می کند و فاصله مکانی حرف (الف) از حجر اسماعیل(علیه السلام) بر طبق محاسبات، چهار متر و بیست و چهار سانتی متر و سه میلی متر می باشد.

قابل ذکر است که محور X در کعبه شریفه، خط مستقیمی است که رکن شامی را به موقعیت مکانی مروه متصل می نماید و نقطه (الف) محل تلاقی این خط فرضی با دیوارک حجر  اسماعیل(علیه السلام)  است.

یادآوری احکام از کتاب مناسک حج(حضرت امام راحل (ره))، به همراه توضیحات مؤلف :

موارد متعددی از احکام را از این کتاب یادآوری نموده و در هر موردی که لازم به توضیح باشد با توجه به محاسبه و قضایا و نمودارهای ریاضی بدان پرداخته می شود.

(مناسک حج،امام راحل(ره) صفحه70).

قسم دوم: چیزهایی است که گفته اند داخل در حقیقت طواف است، اگر چه بعضی از آنها نیز شرط است از برای طواف، لکن در عمل فرقی نمی کند، و آن هفت چیز است.

اول ـ  آنکه ابتدا کند به حجر الاسود.(همراه با پنج مسأله)

توضیح مولف : در فصل پنجم همین کتاب (طرح سولات اساسی و پاسخ به سوالات) در سوال سوم و چهارم مبنای (فضا ـ مکانی 9 حجر الاسود شرح داده شده است.

دوم ـ  ختم نمودن هر دوری است به حجر الاسود و این حاصل می شود به اینکه بدون توقف، هفت دور را ختم کند و در دور هفتم به همان جا که شروع کرده ختم شود، و لازم نیست در هر دوری بایستد و باز شروع کند و کارهای جهال را نباید بکند.(بدون مسأله)

توضیح مولف : در فصل سوم، مبحث رسم نمودار رادیکالها حول محور حجر اسماعیل(علیه السلام) تعداد رادیکالها را در هر چرخش 360 درجه (یک شوط) مشخص کردیم و نقاطی را که در پایان هر شوط بر روی (محور X) مشخص شدند را به همرا ه مختصات مکانی آنها در (جدول 3) درج کردیم.که عبارتند از :

نقطه (الف) به مختصات (354/0+ Y=  و 228/4 +X=) پایان شوط اول

نقطه (ت) به مختصات (035/0 ـ  Y=  و 348/7 +X=) پایان شوط دوم

نقطه (ح) به مختصات (162/0 ـ  Y=  و 487/10 +X=) پایان شوط سوم

نقطه (ر) به مختصات (029/0 ـ  Y=  و 638/13 +X=) پایان شوط چهارم

نقطه (ض) به مختصات (365/0+ Y=  و 789/16 +X=) پایان شوط پنجم

نقطه (ق) به مختصات (0120/0+ Y=  و 925/19 +X=) پایان شوط ششم

نقطه (ی) به مختصات (09/0 ـ  Y=  و 065/23 +X=) پایان شوط هفتم

مبدا مختصات نقاط مذکور حجر اسماعیل به مختصات (X=0  , Y=0) است.

تمام نقاط فوق الذکر بجز نقطه (ت)، پایان شوط دوم و نقطه (ض)، پایان شوط پنجم، تماما جزو مقطعه هستند که اگر آنها را بر روی محور X از رکن شامی تا مروه رسم کنیم نمودار زیر بدست می آید.

نقطه (الف) همانطور که قبلا نیز بیان شد. محل تلاقی محور X با دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام)  می باشد و حرف (الف)، قسمتی از کلمه مقطعه (الم) است. (در فصل هفتم، نمودار حروف مقطعه را در مختصات دکارتی رسم خواهیم کرد.).سوره ـ الم تنزیل ـ مزین به سجده واجبه است. حرف (ح) نیز قسمتی از کلمه مقطعه (حم) است، سوره ـ حم خصلت ـ مزین به سجده واجبه است. با توجه به اینکه در نمودار حرف (ت) حذف می شود. و در شوط دوم، حروف مقطعه ای وجود ندارد حکم شوط اول را دارد.

پایان شوط چهارم، حرف (ر)، بخشی از کلمه مقطعه (الر) است، در سوره های یونس(علیه السلام) و یوسف(علیه السلام) و حجر قسم یاد شده است.در پایان شوط پنجم، حرف (ض) از روی محور حذف
می شود.(جزو حروف مقطعه نیست).

پایان شوط ششم، حرف مقطعه (ق) قرار دارد.که در سوره (ق) بعد از حرف مقطعه سوگند یاد می شود.

پایان شوط هفتم، حرف مقطعه (ی) در بخشی از کلمه مقطعه (یس) می باشد که در سوره مبارکه (یس) بعد از ذکر کلمه مقطعه قسم یاد می شود.(بنابراین، حرف مقطعه بر روی محور، یا معرف سجده واجبه هستند یا معرف سوگند در سوره ها).

بنابراین ختم نمودن هر دوری است به محور افقی دستگاه مختصات (محور X) و آن خطی فرضی است از رکن شامی در امتداد مروه.

فرضی بودن خط بدین معنی است که بصورت مستمر و بدون توقف دور را ختم کنند و دور هفتم را تا ربع قطاع دیوارک حجر اسماعیل ((علیه السلام)) طی طریق کنند. اگر این مسیر را طی نکنند به حرف مقطعه (ی) بر روی محور افقی X نخواهند رسید و طواف ناقص خواهد بود. (چنانچه به حجر الاسود طواف را ختم کنند.) و احتیاط مستحب است به یک طواف مستحب (بنابر نظر جمیع علما)

مسأله دیگر در پایان شوط اول و سوم است که حروف مقطعه (الف) و (ح) معرف سجده واجبه هستند و سجده واجبه نیت دارد. با توجه به مستمر بودن طواف حجاج شک در پایان شوط اول و سوم موجب ابطال طواف شده و باید اعاده شود. (حداقل صحت نیت، نداشتن شک است)  (احتیاط مستحب است، یا در پایان شوط اول و یا در پایان شوط سوم نیت کنند.

مسأله دیگر در قطع طواف است.حروف مقطعه (الف ـ ر) در کلمه مقطعه (الر) به یکدیگر متصل می شوند بنابراین اگر تا پایان شوط چهارم طواف قطع شد باید اعاده شود و حروف مقطعه (ح ـ ق) در کلمه مقطعه (حمعسق) به هم متصل هستند. ولی بعلت اینکه در سوره شوری  (حمعسق) و سوره رعد (المر)، سوگند وجود ندارد.

اتصالات آنها بر روی محور X بررسی نمی شود و طواف کنندگان در شوط پنجم با عذر موجه طواف را قطع و سپس طواف را از همان مکان قطع ادامه دهند، شروع شوط پنجم با حرف مقطعه (ر) از کلمه مقطعه (الر) است که نه سجده واجبه دارد و نه کلمه مقطعه یک آیه محسوب می شود بلکه کلمه ای از آیه اول سوره های پنجگانه است.

لازم به توضیح است که توضیحات فوق در قطع طواف، چنانچه در فاصله مقام ابراهیم(علیه السلام) تا خط فرضی x ، (خطی است از رکن شامی به مروه) انجام پذیرد، عمل شود. در بقیه فواصل طواف که از مکان نقطه «الف» که از ربع حجر اسماعیل(علیه السلام) شروع شده و پس از رکن شامی و رکن یمانی و رکن حجرالاسود به مقام ابراهیم منتهی می شود می بایست به قطع طواف بر مبنای حروف مقطعه (حمعسق) و (المر) و (کهیعص) بر طبق مسأله 5 ـ 3 عمل شود.

دلیل آن هم مکان هندسی نقاط تشکیل دهنده حروف مقطعه می باشد.

پنجم ـ بودن طواف است بین خانه کعبه و مقام حضرت ابراهیم(علیه السلام) از همه اطراف.

(به انضمام پنج مساله)

و در اینجا چند مساله است:

مساله 1 ـمراد از اینکه طواف بین کعبه و مقام باشد آن است که ملاحظه شود مسافتی را که میان خانه و مقام ابراهیم(علیه السلام)  است و در همه اطراف خانه کعبه، طواف کننده از آن مقدار دورتر نباشد از خانه کعبه (و مابین مقام و خانه چنانچه گفته اند تقریبا بیست و شش ذراع و نصف است) پس در همه  اطراف باید همینقدر دورتر نباشد.

توضیح مولف ـ  در فصل دوم، جدول شماره شش ـ  مختصات مکانی نمودار شماره یک، ردیف هشتم، فاصله حجر الاسود تا مقام ابراهیم(علیه السلام)، هفده متر و چهل و نه سانتی متر و 3 میلی متر، محاسبه شده است.اگر این فاصله را به بیست و شش و نیم ذراع تقسیم کنیم، (هر ذراع تقریبا شصت و شش سانتی متر معرفی شود). در ردیف، بیست و هفتم همین جدول، فاصله کعبه تا مقام ابراهیم(علیه السلام) (همراه با ضخامت مقام)، پانزده متر معرفی شده است. (فاصله قائم از مقام ابراهیم(علیه السلام)  تا دیوار کعبه)

نکته قابل توجه این است که مسیر طواف کنندگان بر گرد کعبه شریفه دارای دو مرز مشخص است که در میان این دو مرز طواف می کنند.

مرز اول ـ   در اطراف دیوار کعبه شریفه یک پیش آمدگی به ارتفاع، چهل و پنج سانتی متر وجود دارد که آنرا (شاذروان) می نامند بعلاوه قسمت خارجی دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام) ، که جزو کعبه شریفه محسوب می شود که در جدول شماره 2 ـ از فصل سوم مختصات مکانی (30 زاویه اول) مندرج است و از زاویه چهاردهم تا زاویه سی ام محدوده دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام)  می باشد.

مرز دوم ـ  مختصات مکانی، هفت حرف آخر از حروف بیست و هشت گانه عربی (ک،ل، م، ن، و، ه، ی) خواهد بود. (شوط هفتم)

قابل ذکر است، بجز حرف (و)، بقیه حروف جزوحروف مقطعه قرآنی هستند. مختصات مکانی حرف (و) نزدیک به مکان حجرالاسود است، بنابراین مختصات مکانی حرف (و) را از مرز دوم حذف می کنیم، حرف مقطعه (ن)، نزدیک به رکن یمانی کعبه شریفه قرار می گیرد، تنها حرفی از حروف مقطعه است که یکبار بیان شده و حرفی از کلمه مقطعه نیست بلکه حرفی از آیه اول محسوب می شود، در نمودارهای ترسیمی، فصول آخر کتاب ملاحظه خواهید کرد که چگونه حروف مقطعه در شوطهای مختلف به یکدیگر متصل می شوند. حرف مقطعه (ن) از این قاعده مستثنی است و دیگر آنکه در محاسبه، سجده واجبه (سوره نجم) تعداد آیات سوره (ن و القلم) را حذف کردیم.بدلایل فوق، حرف مقطعه (ن) را نیز از مرز دوم حذف می کنیم.به بیان دیگر، حرف (ب) دومین حرف الفبای عربی است که بر روی محور x، (خط واصل بین رکن شامی و مروه) میان دو سجده واجبه (الم ـ تنزیل) و (حم فصلت) قرار گرفته و چون حرف مقطعه نیست حذف شد ـ متقابل، حرف (ن)، که دومین سوره نازل شده قرآنی است و میان دو سجده واجبه (علق و نجم) قرار گرفته و میان دو سجده واجبه، (ن و القلم) تنها سوره ای است که حرف مقطعه دارد و قسم یاد شده است، بنابراین آنرا از مرز دوم حذف می کنیم.

لازم به ذکر است که حرف (ب) در راستای شعاعی، حرف مقطعه (ن) تا حجر اسماعیل(علیه السلام)  قرار دارد.

اینک در راستای شعاعی به مرکزیت حجر اسماعیل(علیه السلام)، فاصله حروف (ک، ل، م، ه، ی) را از دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام)، مندرج در جدول شماره (2)  ـ فصل سوم و جدول شماره (3) ـ فصل سوم، محاسبه می نمائیم و چنین فواصلی بدست می آید.

 ـ  فاصله حرف (الف) تا حرف (ی) برابر هجده متر و هشتاد و چهار سانتی متر و دو میلی متر، حرف (الف) هفدهمین نقطه بر روی دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام)  است.

 ـ  فاصله حرف (ک) تا بیست و یکمین نقطه بر روی دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام)  برابر پانزده متر و هفتاد و هفت سانتی متر تمام.

 ـ  فاصله حرف (ل) تا بیست و پنجمین نقطه بر روی دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام)  برابر پانزده متر و هشتاد  سانتی متر و هفت میلی متر.

 ـ  فاصله حرف (م) تا سی امین نقطه بر روی دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام)  برابر پانزده متر و هفتاد سانتی متر تمام، (آخرین نقطه از دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام) )

 ـ  فاصله حرف (ه) تا سیزدهمین نقطه بر روی دیوارک حجر اسماعیل برابر هجده متر و نود و هفت سانتی متر تمام.(اولین نقطه بر روی دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام))

 ـ  حال اگر ذیحجه الحرام، سی و یک روز باشد مختصات سی و یکمین نقطه                                خواهد بود.

 ـ فاصله حرف (م) تا سی و یکمین نقطه بر روی دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام)  برابر پانزده متر و هشتاد و یک سانتی متر و دو میلی متر خواهد بود.(آخرین نقطه از دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام) ).

 ـ فاصله رکن حجر الاسود تا سیزدهمین نقطه بر روی دیوارک حجر اسماعیل(علیه السلام)  (ابتدای دیوارک) برابر شانزده متر و پنجاه و نه سانتی متر و سه میلی متر می باشد.

مساله 3 ـ  اگر بعضی از دورها را از پشت مقام ابراهیم(علیه السلام)  طواف کند باید آن دور را با اعاده همان جز تمام کند واحوط آن است که طواف را هم اعاده کند. اگر چه ظاهرا اعاده لازم نباشد بلکه بعید نیست کفایت اعاده همان جزء

(توضیح مولف : اگر بعضی از دورها را (ونه تمام هفت شوط را) از پشت مقام ابراهیم(علیه السلام)  طواف کند باید آن دو را بصورت زیر اعاده کند.)

طواف از پشت مقام ابراهیم(علیه السلام)  همان حکم قطع طواف را دارد.

با توجه به اینکه پایان شوط اول به حرف « الف » و پایان شوط سوم به حرف « ح» تمام می شود و شروع شوط دوم و چهارم، نیت دارد چنانچه قطع طواف با عذر موجه انجام شد، (از هر جای طواف)، شروع آن باید از ابتدای دور اول ـ برای دورها ی دوم و سوم، و برای دورهای پنجم و ششم شروع اعاده هر طواف شوط از ابتدای دور سوم می باشد. و در پایان دور هفتم که از حرف مقطعه « ق» شروع شده و تا پایان دور هفتم که به حرف مقطعه «ی» ختم می شود (که در سوره های شریفه « ق» و « یس» در ابتدای سوره ها سوگند یاد شده است.)

طواف دور هفتم، نباید قطع شود مگر در حدث اکبر (جنابت، حیض، نفاس) و در حدث اصغر باید مطمئن باشد که شوط هفتم با وضو تمام شود.

چنانچه طواف شوط هفتم، قطع شود شروع طواف از شروع دور چهارم است که با حرف «ح» شروع شده و نیت دارد. علت آن است که، شروع شوط هفتم با حرف مقطعه «ق» می باشد که انتهای کلمه مقطعه (حمعسق) است و شروع کلمه مقطعه نیز با حرف « ح» می باشد که شروع دور چهارم است.

استثنا : شروع شوط چهارم با حرف مقطعه «ح» شروع شده و به حرف مقطعه «ر» ختم می شود.حروف مقطعه (حمعسق) و (المر) بعلاوه کلمه مقطعه (کهیعص) کلماتی هستند که در ترسیم حروف مقطعه که در فصل هفتم بررسی می شود، خطوط متصل حروف مقطعه یکدیگر را قطع می کنند.بنابراین قطع طواف برای اولین مرتبه از ابتدای شوط چهارم از حرف مقطعه «ح» شروع می شود. ولی با توجه به اینکه شوط چهارم، فصل مشترک دو کلمه مقطعه (حمعسق) و (المر) است برای دومین قطع طواف، شروع طواف به ابتدای شوط اول، حرف مقطعه « الف» که در هر دو مورد با نیت همراه است، انجام می پذیرد.

مساله 31 ـاگر در حال سعی یادش آمد که طواف را ناقص بجا آورده باید برگردد و طواف را از همانجا که ناقص کرده تکمیل کند و برگردد تتمه سعی را بجا آورد و طواف وسیعش صحیح است، لکن احتیاط آن استکه اگر کمتر از چهار دور بجا آورده طواف را تمام کند و اعاده نماید، و همچنین اگر سعی را کمتر از چهار بار انجام داده تمام کند و اعاده کند.

(توضیح مولف : چنانچه دو یا چند رکن، از ارکان واجب که با یکدیگر به جا آورده شود محل اشکال است و حتما ارکان بعد از آن باید اعاده شود. هر امر واجبی زمانبندی خود را دارد و در انجام سعی بین صفا و مروه رجوع شود به سوال 16 فصل پنجم همین کتا

 

فصل ششم

جایگاه متشابهات (حروف مقطعه قرآنی) در صورتهای فلکی

اولین کلمه مقطعه 5 حرفی است که رسم شده و در ابتدای سوره شریفه مریم واقع است و در سال (یازدهم ـ دوم قبل از هجرت) همراه با سوره شریفه (طه) نازل شده است. لازم به ذکر است که بواسطه شکل صلیب گونه ای که دارد بسرعت در صورت فلکی آسمان مشخص گردید. این صورت فلکی در ماه اوت (فیمابین نصف النهارات 19 تا 21) در کره سماوی واقع است. مطابق نمودار صفحه  و صورت فلکی پاییز صفحه

کلمه مقطعه (کهیعص): حرف (ک) در صورت فلکی دجاجه به حرف () فیمابین مدارات 30 تا 40 و نزدیک نصف النهار 21) کره سماوی قرار دارد ـ  حرف (هـ) با حرف () فیمابین (مدارات 40 تا 50 و فیمابین نصف النهارات 19 تا 20) کره سماوی واقع است. حرف (ی) ستاره ذنب الدجاجه  نزدیک نصف النهار (21) و فیمابین  مدارات (40 تا 50) کره سماوی واقع است و حرف (ع) در صورت فلکی دجاجه با حرف () فیمابین (مدارات 19 تا 20 و فیمابین نصف النهارات19 تا 20) کره سماوی واقع است. ونهایتاً حرف (ص) که ستاره نه واقع و نهایتاً حرف (ص) درصورت فلکی شلیاق،همان ستاره نسر واقع ـ که با حروف()واقع در(مدار40وفیمابین نصف النهارات 18تا19)کره سماوی واقع است.

کلمه مقطعه (طه): در همین صورت فلکی دجاجه واقع است ودرهمان سال، قبل از نزول سوره شریفه مریم3، سوره شریفه (طه) نازل شده است.هفتاد وهشتمین سوره نازل شده (طه) درماه سپتامبر کره سماوی  قرار می گیرد.واحتما لأ در زمان نزول سوره (طه) با سوره شریفه (مریم3) فاصله زمانی اندکی داشته اند نزدیک به(مدار 30)حرف(ط)دقیقأ درزیر  (نقطه ک) فیمابین نصف النهار 20 تا21) کره سماوی قرار دارد. وحرف(هـ)نیزهما نطور که قبلأ ذکر شد.با حرف () فیمابین مدارات(40تا50 وفیمابین نصف النهارات19تا20) کره سماوی واقع است.

کلمه مقطعه (المر) : سال دوازدهم، یکسال قبل از هجرت، چهار سوره حجر، سوره ابراهیم(علیه السلام)، سوره رعد، سوره یوسف(علیه السلام) نازل شدند. که کلمه مقطعه سوره رعد (المر) و کلمه مقطعه سه سوره دیگر (الر) است.

کلمه مقطعه (المر): در صورت فلکی جبار قبلا توضیح داده شده است. که حرف الف (ستاره ای در زیر ستاره () در کمربند جبار) قرار دارد. حرف (ل) در شمال شرقی صورت فلکی جبار می باشد و حرف (م) همان ستاره (ابط الجوزا) است و حرف (ر) که با حرف نشان داده شده همان ستاره (قدم الجوزا) در صورت فلکی جبار می باشد که احتمالاً نشان دهنده آنست که سوره رعد (المر) در اواخر ژانویه و اوایل فوریه در زمستان نازل شده است.

کلمه مقطعه (حم) سوره فصلت (سجده واجبه):  در سال ششم ،هفت سال قبل از هجرت،شصتمین سوره فصلت (حم) نازل شد.

از صورت فلکی دجاجه(معرف کلمه مقطعه سوره مریم3  ستاره () نزدیک به مرکز صلیب، نشان دهنده حرف (ح) می باشد. و ستاره دیگر فیمابین ستاره () تا ستاره (در صورت فلکی دجاجه) ستاره ای وجود دارد که معرف حرف (الف) می باشد.

مختصات جغرافیایی مکه معظمه بر روی زمین عبارت است از: طول جغرافیایی (39) و عرض جغرافیایی (21)، که اگر این مختصات را بر روی کره سماوی منتقل نمائیم ستاره ای نزدیک مدار (21) و نزدیک نصف النهار 40 خواهد بود. که آنرا حرف (م) می نامیم، حرف میم، در تمام حروف مقطعه، 17بار) تکرار شده است  و حرفی است که بیشترین تکرار را در میان حروف مقطعه داشته است. احتمالاً سوره فصلت در ماه سپتامبر در فصل پائیز نازل شده است.

کلمه مقطعه (الم): سوره شریفه سجده  (سجده واجبه) ـ در سال هشتم، پنج سال قبل از هجرت، 4 سوره، سوره سجده ،سوره لقمان، سوره روم، سوره عنکبوت ،نازل شد. همانگونه که بیان شد. در صورت فلکی دجاجه(معرف کلمه مقطعه سوره مریم3  ستاره ای که فیمابین ستاره () نزدیک مرکز صلیب که معرف حرف (ح) بود و ستاره () در انتهای صلیب که معرف حرف (ع) بود را حرف (الف) می نامیم. حرف (م) را که بر مبنای مختصات جغرافیای مکه معظمه در نزدیک (مدار 21 و نصف النهار 39) در نظر گرفتیم و حرف (ل) نیز، در نزدیک مدار 20 و فیمابین نصف النهارات  40 تا 50 قرار دارد که معرف کلمه مقطعه (الم) سوره سجده می باشد. و احتمالاٌ سوره سجده نیز در ماه سپتامبر از فصل پائیز نازل شده است.

 

فصل هفتم

اشکال سماوی فصول سال و نمودارها متناسب با نزول حروف مقطعه در هر سال و نقشه های کعبه معظمه و مدینه منوره و اعمال حج ابراهیم ((علیه السلام) ).

                                        نمودار حروف مقطعه (المر) و (الر)

                                   نمودار حروف مقطعه (کهیعص) و (طه)



[1] .  ابراهیم : ۳۷ ،(رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی‏ بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّم).