حج در کلام پیشوای راحل حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره)

نوع مقاله : از نگاهی دیگر

چکیده

ندارد

تازه های تحقیق

ندارد

کلیدواژه‌ها


حج در کلام امام راحل- قدس سره-


زائران بیت‏اللَّه و عاشقان لقاءاللَّه در سالى از خانه‏هاى خود و خودى به سوى خداوند و رسول گرامى او هجرت مى‏کنند که کعبه معظمه براى پذیرایى مسلمانان عاشق حق و عدالت و فریادهاى کوبنده آنان بر سر ابر ظالمان دهر و ابر چپاولگران جهان آغوش باز نموده و انتظار پذیرایى آنان را مى‏کشد و بیت‏اللَّه الحرام و کعبه معظمه، زائران عزیزى را در آغوش مى‏کشد که حج را از انزواى سیاسى و انحراف اساسى، به سوى حج ابراهیمى- محمدى سوق داده و حیات آن را تجدید مى‏نمایند و بت‏هاى شرق و غرب را درهم مى‏شکنند و معناى قیام ناس و حقیقت برائت از مشرکان را عرضه مى‏دارند و دل میقات در هواى زائرانى مى‏تپد که از کشور «لاشرقیه ولا غریبه» آمده‏اند تا با تلبیه و لبیک لبیک، دعوت خداوند را به سوى صراط مستقیم انسانیت اجابت کنند و با پشت پا زدن بر مکتب‏هاى شرقى و غربى و انحرافات ملى گرایى، فرقه زدایى نموده، با همه ملت‏ها بدون در نظر گرفتن رنگ و ملیت و محیط و منطقه، برادر و برابر، غمخوار یکدیگر باشند و تحکیم وحدت کنند و با «ید واحده» بر دشمنان بشریت و زورگویان جهانخوار بتازند ...

بحمداللَّه والمنه، امروز ایران و سایر ملت‏هاى مسلمان، راه خود را یافته و انبوه زائران بیت‏اللَّه‏الحرام از ایران و سایر کشورهاى اسلامى براى احیاى مراسم عبادى- سیاسى حج در حول مسجدالحرام، مرکز ثقل اسلام و مهبط ملائکه‏

میقات حج، ج‏4، ص: 2

اللَّه و محل نزول وحى گرد آمده‏اند تا به وظیفه الهى و قرآنى خود که همانا اعلام و فریاد برائت از مشرکان است که رسول ختمى مرتبت- صلى‏اللَّه علیه و آله وسلم- به وسیله مولانا على ابن ابى‏طالب- سلام‏اللَّه علیه- در حج اکبر اجراء فرمود عمل خواهد کرد.

و اگر انشاءاللَّه عموم زائران، از هر طایفه و مذهب که از سراسر جهان در آن مکان شریف مجتمع شده‏اند، نداى خداوند را اجابت کنند و با فریاد واحد، ستمگران و ظالمان را محکوم نمایند، کاخ‏هاى ستم فرو خواهد ریخت ...

هان اى مسلمانان قدرتمند به خود آیید و خود را بشناسید و به عالم بشناسانید و اختلافات فرقه‏اى و منطقه‏اى را که به دست قدرت هاى جهانخوار و عمال فاسد آنها براى غارت شما و پایمال کردن شرف انسانى و اسلامى شما بار آمده، به حکم خداى تعالى و قرآن مجید به دور افکنید و تفرقه‏ افکنان از قبیل آخوندهاى جیره‏ خوار و ملى‏ گرایان بى‏خبر از اسلام و مصالح مسلمین را از خود برانید که ضرر اینان بر اسلام از ضرر جهانخواران کمتر نیست. اینان اسلام را وارونه نشان مى‏دهند و راه را براى غارتگران باز مى‏کنند. خداوند تعالى، اسلام و ممالک مسلمین را از شر جهانخواران و پیوستگان و وابستگان به آنان نجات دهد.

از پیام حضرت امام خمینى رضوان الله تعالى علیه‏

به حجاج بیت‏ الله الحرام مورخ 25/ 5/ 64

ندارد