نویسنده = محمدحسین شریفی‌نیا
تعداد مقالات: 2
1. عوامل فردی مؤثر در رضایتمندی حجاج ٭

دوره 20، شماره 77، پاییز 1390، صفحه 1-1

محمدحسین شریفی‌نیا


2. فنون ارزیابی خصوصیات رفتاری و شخصیتی کارگزاران حج و زیارت

دوره 19، شماره 76، تابستان 1390، صفحه 1-1

محمدحسین شریفی‌نیا