کلیدواژه‌ها = منا
تعداد مقالات: 5
1. آشنایی با وضعیت کنونی قربانی در حج (قربانگاه معیصم)

دوره 27، شماره 106، زمستان 1397، صفحه 121-147

محمدسعید نجاتی


2. قربانی‌کردن در خارج از منا طبق فتاوای فقهای معاصر

دوره 26، شماره 104، تابستان 1397، صفحه 25-53

جعفر / سیده راضیه = بچاری / پور محمدی


3. نگاهی به تاریخ منا و حوادث آن

دوره 24، شماره 93، پاییز 1394، صفحه 117-142

محمدسعید نجاتی


4. مهاجران الی الله

دوره 24، شماره 93، پاییز 1394، صفحه 143-158

داود حسینی


5. سفرنامه مکه حاجی میرزا جبار خان نصیر الممالک

دوره 23، شماره 89، پاییز 1393، صفحه 137-167

رسول جعفریان