نویسنده = احمد خامه‌یار
تعداد مقالات: 2
1. آثار منسوب به پیامبر خدا (ص) در افغانستان

دوره 21، شماره 83، بهار 1392، صفحه 1-1

احمد خامه‌یار


2. رساله‌ها و تألیفاتی در بارة نعلین پیامبر(صلی الله علیه و آله)

دوره 21، شماره 82، زمستان 1391، صفحه 1-1

احمد خامه‌یار