نویسنده = مهدی درگاهی
تعداد مقالات: 2
1. مشروعیت شدِّ رحال برای زیارت قبور

دوره 26، شماره 101، پاییز 1396، صفحه 7-32

مهدی درگاهی


2. نماز مسافر در مکان‌های چهارگانه (2)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1389، صفحه 1-1

مهدی درگاهی