دوره و شماره: دوره 27، شماره 107، خرداد 1398، صفحه 1-246 (ویژه نامه مسلمانان هند، حج و حرمین شریفین) 

چکیده

چکیده عربی

صفحه 225-233

واحد ترجمه پژوهشکده حج و زیارت


چکیده انگلیسی

صفحه 235-244

واحد ترجمه پژوهشکده حج و زیارت