نویسنده = محمدسعید نجاتی
تعداد مقالات: 6
1. مروری کوتاه بر دو تخریب بقاع بقیع

دوره 28، شماره 111، بهار 1399، صفحه 185-206

محمدسعید نجاتی؛ حیدر علی جعفری


3. سیدعبدالحسین شرف‌الدین، و حج و حرمین

دوره 27، شماره 108، تابستان 1398، صفحه 93-117

محمدسعید نجاتی


5. آشنایی با وضعیت کنونی قربانی در حج (قربانگاه معیصم)

دوره 27، شماره 106، زمستان 1397، صفحه 121-147

محمدسعید نجاتی


6. نگاهی به تاریخ منا و حوادث آن

دوره 24، شماره 93، پاییز 1394، صفحه 117-142

محمدسعید نجاتی