نویسنده = محمدسعید نجاتی
تعداد مقالات: 4
1. سیدعبدالحسین شرف‌الدین، و حج و حرمین

دوره 27، شماره 108، تابستان 1398، صفحه 93-117

محمدسعید نجاتی


3. آشنایی با وضعیت کنونی قربانی در حج (قربانگاه معیصم)

دوره 27، شماره 106، زمستان 1397، صفحه 121-147

محمدسعید نجاتی


4. نگاهی به تاریخ منا و حوادث آن

دوره 24، شماره 93، پاییز 1394، صفحه 117-142

محمدسعید نجاتی