دوره و شماره: دوره 29، شماره 116، شهریور 1400، صفحه 1-182 

اسرار و معارف حج

ابعاد و آثار تربیتی زیارت مأثور أهل بیت(علیهم السلام)

صفحه 53-71

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محمد امامی؛ محسن کبیری راد


فقه حج

واکاوی حکم احرام زنان معذور با نذر پیش از میقات

صفحه 73-91

محبوبه پدیدار؛ مائده السادات تدین


اماکن و آثار

پیشینه آب زمزم در روایات تاریخی ــ اسلامی

صفحه 113-146

سید محمد تقی مرتضوی زاده